پایان نامه کارشناسی ارشد گروه برنامه ریزی رفاه اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستایی در بخش احمد آباد مشهد

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد گروه برنامه ریزی رفاه اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستایی در بخش احمد آباد مشهد وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
پایان نامه کارشناسی ارشد گروه برنامه ریزی رفاه اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستایی در بخش احمد آباد مشهد|42030947|iq

موضوع این تحقیق بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستایی از بخش احمدآباد مشهد می باشد این مطالعه به صورت مقایسه ای بین وضعیت مهاجرت کنندگان قبل از مهاجرت و افراد ساکن در بخش احمد آباد که درمبداء مانده اند، انجام شده است


مشخصات فایل
تعداد صفحات166حجم0/416 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
پایان نامه کارشناسی ارشد گروه برنامه ریزی رفاه اجتماعی با عنوانبررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستایی در بخش احمد آباد مشهد چکیده:موضوع این تحقیق بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستایی از بخش احمدآباد مشهد می باشد. این مطالعه به صورت مقایسه ای بین وضعیت مهاجرت کنندگان قبل از مهاجرت و افراد ساکن در بخش احمد آباد که درمبداء مانده اند، انجام شده است. تعداد 360 خانواده به صورت مساوی از هر 2 جامعه با استفاده از نمونه گیری چندمرحله ای مورد مقایسه قرار گرفته اند. بعد از مفهوم شناسی مهاجرت و ارائه انواع تقسیم بندی های آن ، دیدگاه های مختلف کارکردگرایی، نوسازی، وابستگی، نگرش سیستمی مورد بررسی قرار گرفتند و در این میان به مهم ترین نظریه پردازان مهاجرت مثل اورت سی لی، لاری شاستاد، روانشتاین، پل سنجر، موبوگنج، تودارو و پترسون اشاره گردید. در پیشینه تحقیقات، به مطالعات انجام شده در مورد موضوع تحقیق پرداخته ایم. چارچوب نظری تحقیق تلفیقی از نظرات ارائه شده وابستگی، نظریه های روانشتاین، لی، موبوگنج، شاستاد، تودارو و پترسون می باشد که درنهایت متغیرهایی همچون سن، برخورداری از امکانات رفاهی، برخورداری از دام و زمین کشاورزی، میزان احساس امنیت، پایگاه اقتصادی اجتماعی، میزان بیکاری در سال، نگرش عامگرایانه و درآمد به عنوان متغیرهای اصلی مستقل از بین نظریات تحقیق اخذ گردیدند. نتایج تحقیق حاکی از وجود تفاوت معنی دار در بین دو جامعه(مهاجرین قبل از مهاجرت و مبداء مهاجرین) در متغیرهای درآمد، میزان بیکاری، نگرش عامگرایانه، سن، برخورداری از امکانات رفاهی و برخورداری از دام و زمین کشاورزی می باشد. ضمناً تفاوت پایگاه و میزان احساس امنیت در بین دو جامعه قبل از مهاجرت مهاجرین معنی دار نبود. کلمات کلیدی:مهاجرت روستاییسیمای مهاجرت در ایرانتفاوت کوچ و مهاجرتمهاجرت روستایی در بخش احمد آباد مشهد مقدمهمهاجرت و کوچ کردن قدمتی به اندازه تاریخ و فرهنگ بشریت دارد. انسان از دیرباز و به دلایل مختلف محیطی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی دست به مهاجرت و ایجاد تشکل های جمعی مختلف می زده است. به جرات می توان یکجا نشینی و اسکان یافتن بشر در حاشیه رودخانه ها که نخستین جرقه های تمدن و فرهنگ بشریت را رقم زده است ، را محصول مهاجرت های پی در پی در جهت یافتن نوعی امنیت و ثبات دانست.اما آنچه امروزه و در دنیای مدرن بارز و مبرهن است جنبه های پیچیده و در هم تنیده شده مفهوم مهاجرت و نقل مکان از جایی به جای دیگر است. و به همین دلیل امروزه بسیاری از انواع مهاجرت به صورت مسئله هایی اجتماعی مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته و پژوهش های فروانی را در این زمینه برانگیخته اند. کشور ما ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال گذار به توسعه با مسائل و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند، که مسئله مهاجرت روستاییان به شهرها و خالی شدن روستاها از جمعیت فعال و سازنده یکی از مهمترین چالش های کشور در مسیر توسعه می باشد.ما در این پژوهش قصد بررسی علت های مختلف موثر در بروز پدیده مهاجرت روستاییان بخش احمد آباد شهرستان مشهد به شهر مشهد، و تاثیرات این پدیده بر بافت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این منطقه را داریم. فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیقمقدمه 2طرح مساله 3ضرورت و اهمیت تحقیق 6اهداف تحقیق 7 فصل دوم : مبانی نظری تحقیق مقدمه 9تعاریف مهاجرت 9انواع مهاجرت 10تفاوت کوچ و مهاجرت 14تاریخچه مهاجرت روستایی 24آثار و پیامد های مهاجرت 27سیمای مهاجرت در ایران 33دیدگاهها و نظریه های مهاجرت 37کارکرد گرایی 37دیدگاه تفاوت ها 41دیدگاه نوسازی 42دیدگاه مکتب وابستگی 43دیدگاه سیستمی 44دیدگاه اقتصادی 45دیدگاه اجتماعی 51دیدگاه سیاسی 53دیدگاه سیستمی 54نظریه روانشتاین 58نظریه اورت سی لی 60تئوری لاری شاستاد 65نظریه آرتور لوییس 66هاریس و تودارو 70پترسون 71پل سنجر 73موبوگنج 74دیدگاههای مواقفان و مخالفان مهاجرت 76مروری بر تحقیقات پیشین 80چارچوب نظری 91مدل نظری تحقیق 97 فرضیه‌های تحقیق 97 فصل سوم : روش شناسیمقدمه 99روش تحقیق 100جامعه آماری 100حجم نمونه و روش نمونه گیری 101پیش آزمون ابزار سنجش 103روش جمع‌آوری اطلاعات 103فنون مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌ها 104تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق .. 105 فصل چهارم: یافته های تحقیقمقدمه....110جداول و نمودارها....111 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاداتمقدمه 139خلاصه‌آزمون فرضیات 141نتیجه گیری 142پیشنهادات تحقیق 144محدودیت های تحقیق 147فهرست منابع 148
"

مطالب دیگر:
🔗دانلود نقشه راه برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه 51 ص.DOC🔗دانلود نوع‌شناسی سیستم‌های اطلاعات 26 ص🔗دانلود نیم نگاهی پیرامون بهره وری واصلاح سیستمها 10 ص🔗دانلود نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه 26 ص🔗دانلود نگاهی به سازمانهای مجازی سازمانهای آینده 11 ص🔗دانلود نگاهی دیگر به مدیریت زمان 10 ص🔗دانلود نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز 52 ص🔗دانلود نگهداری مهندسی مدیریت 76 ص🔗دانلود هدف از تشكیل هر دفتر اقتصادی 118 ص.DOC🔗دانلود هزینه یابی كیفیت در پروژه ها 23 ص🔗دانلود هفت مسئله مزمن در سازمان ها 27 ص🔗دانلود هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار 22ص🔗دانلود یك تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون🔗دانلود یك مدل تصادفی مربوط به تصمیمات استراتژیك 13 ص🔗دانلود چارت مدیریتی در شرکت بیسکوئیت گرجی🔗دانلود چاههای حفاری شده سواحل خزر 105 ص.DOC🔗دانلود چه پرسش‌هایی باید در هنگام انجام مصاحبه بپرسیم 15 ص🔗دانلود چهار مقاله در خصوص ارزشیابی كاركنان 143 ص🔗دانلود چگونه تغییر سازمانی را رهبری و مدیریت كنیم 20 ص🔗دانلود چگونه هر هفته 10 ساعت به وقت خود بیفزایید 8 ص🔗دانلود چگونگی ارتباطات در داخل سازمانها و مشاوره مدیریت با كاركنان 35 ص🔗دانلود کارآموزی کنترل کیفیت 90 ص🔗دانلود کلاس جهانی تولید🔗دانلود کلیات مدیریت🔗دانلود گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار 17 ص.DOC