بررسی و آشنایی با ترمزهای هوشمند EBD سيستم توزيع الكترونيكي نيروي ترمزي

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی و آشنایی با ترمزهای هوشمند EBD سيستم توزيع الكترونيكي نيروي ترمزي وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
بررسی و آشنایی با ترمزهای هوشمند EBD سيستم توزيع الكترونيكي نيروي ترمزي|30014170|iq

سيستم توزيع الكترونيكي نيروي ترمزياين سيستم به نام توزيع ديناميكي در عقب نيز شناخته شده و سيستمي الكتروهيدروليكي است كه بر ديناميك چرخ و بالانس نيروي ترمزي بين عقب و جلو تاثير دارد. EBD از سخت افزارهايABS براي عملكرد كنترلي خود مانند يك شير توزيع نيروي ترمزي بصورت هوشمند استفاده مي كند و به عنوان يك زير سيستم با نرم افزار ABSيكپارچه مي گردد.

ABS پيشرفته اي شامل EBDخودروهاي معمولي از يك شير كاهنده فشار هيدروليكي بهره مي برند بطوريكه طراحي آن به يك نسبت ثابت كاهش فشار محدود مي شود؛ ولي در خودروهاي داراي سيستم EBD، الگوريتم كنترلي EBD از يك فيدبك حلقه بسته استفاده مي كند تا به طور پيوسته لغزش ترمزي چرخ هاي عقب را نظارت كرده و فشار خط ترمزي به چرخ هاي عقب را به مقدار مناسب آن تنظيم كند.براي مثال در يك خودروي همراه با بار، قسمت اعظم افزايش بار در اكسل عقب تحمل مي شود؛ با يك سيستم ترمز سنتي كه از شيرهاي تناسبي استفاده مي كند و نسبت توزيع نيروي ترمزي جلو به عقب تا حدودي وابسته به ارتفاع تعليق عقب است، نمي توان از ظرفيت كامل ترمزي اكسل عقب بهره برد ولي با بكارگيري از سيستم EBD مي توان از ظرفيت بهينه اكسل عقب استفاده كرد.

مقايسه نيروهای يک سيستم ترمزی با و بودن EBDعوامل موثر در بكارگيري سيستم EBD در ترمز خودرو به شرح زير مي باشند:• چسبندگي با جاده• پايداري رانندگي• سايش• تنش ناشي از دما• نيروي پدالعملكرد ديگر سيستم EBD اينست كه به منظور بهبود پايداري خودرو، توزيع ترمزي را به نحوي كنترل مي كند كه اکسل عقب قبل از اکسل جلو قفل نکند.زماني که چرخ هاي عقب قفل کنند، ظرفيت تايرهاي عقب براي تحمل نيروهاي جانبي کاهش مي يابد و حتي به صفر نزديک مي شود. در اينصورت با يک حرکت عرضي کوچک مثلاً ناشي از نيروهاي گريز از مرکز، بارهاي ناشي از زاويه کمبر و ...، يک گشتاور چرخشي در اثر نيروهاي اينرسي حول محور عمودي چرخ جلو ايجاد مي شود و منجر به افزايش شتاب چرخشي خواهد شد. در اين زمان خودرو پايداري جانبي خود را از دست خواهد داد.افت پايداري جهتي خودرو در اثر قفل شدن تايرهاي عقبتاثير قفل شدن چرخهاي جلو بر فرمان پذيري EBDدر مقابل اگر اکسل جلو قفل کند، در کنترل جهتي افتي حاصل خواهد شد و سختي جانبي آن اکسل جلو به صفر نزديک مي شود و راننده ديگر قادر به فرمان دهي خودرو نمي باشد. در شکل بحث فوق به تصوير کشيده شده است.مطالب دیگر:
📚طراحي پايداركننده هاي مقاوم براي سيستمهاي قدرت📚طراحي ميكروكنترلر AVR جهت اسكن📚عايق هاي مايع در برق قدرت📚عملكرد قدرت الكتريكي در انتقال برق📚فرايند كار نيروگاه گازي شهر ري📚كاربرد ITS📚كاربرد شبكه هاي حسگر (سنسور)📚مشخص كردن راكتانس محورهاي d وq از موتورهاي سنكرون مغناطيس دائم بدون اندازه گيري موقعيت روتور📚مطالعه و بررسي عيوب و محاسن راه انداز موتورهاي الكتريكي📚موتورهاي DC📚هدف از ايجاد تاسيسات روشنايي📚اثر بسيار مهم دما بر تنش آستانه اي📚احتراق📚انرژي صوتي و كاربرد آن📚انرژي كار گرما📚اهميت انرژي روشنايي📚اهميت منطقه قفقاز از نظر انرژي📚توسعه كامل سازي باد از طريق پيش بيني انرژي باد📚سيستم سوخت رساني انژكتوري📚صرفه جويي در انرژي📚كنترل از راه دور از طريق مادون قرمز📚مولدهاي نوري و كاربرد آنها📚ميدان هاي الكترومغناطيسي📚نقش عايق ها در جلوگيري از اتلاف انرژي📚اختلال تيك