ابزار گردآوري اطلاعات

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان ابزار گردآوري اطلاعات وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
ابزار گردآوري اطلاعات|50683589|iq

حجم فایل : 89.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 21
Observation

زماني مي توان مشاهده را علمي خواند كه داراي شرايط زير باشد :

1-مشاهده از روي هدف و منظور خاص انجام گيرد.

2-به طور منظم و با قاعده اي طرح ريزي شده و ثبت گردد.

3-مشاهدات تحت كنترل بوده و با اهداف تطبيق داده شود.

البته گاهي رعايت تمام معيارهاي نامبرده در پژوهش امكان پذير نيست و گاهي مشاهده پيش از آنكه جنبه علمي پيدا كند به يك هنر تبديل مي شود براي يك مشاهده خوب محقق بايد به سه پرسش پاسخ دهد.
چه چيزي را مشاهده كند ؟ كجا مشاهده كند؟ چگونه مشاهده كند ؟

روش هاي مشاهده :
مشاهده منظم :

1- پژوهشگر از پديده مورد نظر قبلاً اطلاع كافي داد.
2-ابزار جمع آوري داده ها غالباً چك ليست مي باشد.
3-روي چك ليست رفتارهاي مورد نظر مشخص گرديده است .
4- مشاهده گر فقط فراواني وقوع رفتارهاي مورد مشاهده را ثبت مي كند.
منظور از مشاهده : ثبت و ضبط دقيق تمام جوانب بروز حادثه اي ويژه يا رفتار و گفتار فرد يا افرادي بنام آزمودنيها مي باشد.

مشاهده آزاد، مشاهده ساده يا كنترل نشده يا بدون ساختار

در مشاهده آزاد :

1-پژوهشگر سعي مي كند كه رويدادها يا رفتارها را همانطور كه اتفاق مي افتند شرح دهد بدون اينكه قبلاً تصور كند چيزي اتفاق خواهد افتاد .
2-بايستي پژوهشگر تمركز و توجه زيادي به خرج دهد
3-مشاهدات سطحي و نامنظم و فاقد هر گونه برنامه ريزي قبلي است .
4-اين نوع مشاهده را هر روز در زندگي عادي تجربه مي كنيم .
تركيبي از مشاهده منظم و آزاد :

1-ابزار يا راهنماي مشاهده با مقوله هائي كه از قبل مشخص شده اند طرحي مي گردد .

2-مشاهده گر هر گونه رفتارهاي اضافي كه ممكن است اتفاق بيفتد نيز ثبت مي كند.

3-موجب فراهم شدن داده هاي كيفي و كمي مي گردند.

ارتباط بين مشاهده گر و آزمودني :
بر حسب ارتباطي كه مشاهده گر با آزمودنيها برقرار كند تحقيق مشاهده را به چهار روش طبقه بندي كرده اند.
1-مشاهده گر آشكار 2-مشاهده گر پنهان
3-مشاهده گر شركت كننده آشكار 4-مشاهده گر شركت كننده پنهان
1- بعنوان يك مشاهده گر آشكار: مشاهده گر تحقيقي را كه مي خواهد انجام دهد بصورت آشكار نشان مي دهد و اطلاعاتي در مورد داده هائي كه جمع آوري خواهد شد به آزمودنيها مي دهد.محقق كاملاً درامر تحقيق مشاهده اي مشخص مي باشد.
2- بعنوان يك مشاهده گر پنهان :مشاهده گر قبل از شروع به جمع آوري داده ها خودش را در معرض آزمودنيهاي مورد مشاهده قرار نمي دهد معمولاً اين نوع تحقيق اخلاقي نيست.تحقيق مشاهده اي را زماني مي توان اجرا كرد كه قبلاً آزمودنيها مورد مشاهده اين اجازه را بدهند. در برخي تحقيقات مشاهده گر با آزمودنيها...مطالب دیگر:
📜دانلود پاورپوینت کتاب اصول محاسبات شيمی صنعتی📜پاورپوینت آموزش تدریس حرف ط کلاس اول ابتدایی📜دانلود پاورپوینت کتاب روش های فیزیکی و شیمیایی جداسازی📜دانلود پاورپوینت وضعیت شاخص های زیرساخت فنی و ارتباطی در حوزه تجارت الکترونیک ایران📜دانلود پاورپوینت مبانی ورشکستگی📜دانلود پاورپوینت تئوری واحد همسایگی📜دانلود پاورپوینت بیوگرافی معمار نورمن فاستر 📜دانلود پاورپوینت معماری موزه یهود برلین📜دانلود پاورپوینت کاهش سطح هوشیاری📜دانلود پاورپوینت حسابداری میانه 2📜دانلود پاورپوینت معماری آب انبار 📜پاورپوینت اهداف مدیریت مشارکتی📜پاورپوینت نیازهای تغذیه ای📜دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر📜پاورپوینت ساختار سازمانی و سازمان دهی📜پاورپوینت بیو انفورماتیک📜پاورپوینت آشنايی با نظام سلامت📜دانلود پاورپوینت زبان تخصصی 2 برای مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی📜دانلود پاورپوینت استانداردها و ضوابط طراحی سینما📜دانلود پاورپوینت کلید طلایی منابع انسانی📜پاورپوینت پرداخت الکترونیک📜دانلود پاورپوینت برق گرفتگی📜دانلود پاورپوینت پرستار سیرکولر📜دانلود پاورپوینت مطالعه کار📜دانلود پاورپوینت انواع تحقیقات بازاریابی و روشهای تحقیق در بازاریابی