سروی ساختمانهای بلند منزل

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان سروی ساختمانهای بلند منزل وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
سروی ساختمانهای بلند منزل|50682772|iq

حجم فایل : 46.1 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا
14_23 دلو سال 1386 سروی به اشتراک 40 سرویر اداره مرکزی احصائیه مرعی الاجرا قرار گرفت .
این سروی که از بودجه عادی دولت تمویل گردید در مدت ده روز به اتمام رسید
طرزالعمل کاری سروی ساختمانهای
بلند منزل هدف از تطبیق سروی این بود تا معلومات در رابطه به اینکه در ساختمانهای بلند منزل چه نوع سهولت برای معلولین و معیوبین در نظر گرفته شده است دریافت گردد .
هدف سروی سروی بلند منزل ها در نواحی 17 گانه شهر کابل صورت گرفت در این سروی چــوکات اساسی برای انتخاب نمونه وجودنداشـته ویک سـروی کلـی ساخـتمانهای بلند منزل در سطح شهر کابل بود و نظربه ان درتمام نواحی شهر کـابل سرویران فورمـه های مطروحه را بـــا روش مصاحبه مسـتقیم و با المواجه بامـالکین ساختمانها و یا سایر اشخاص با صلاحیت در ساختمان خانه پری گردیده است.


میتودولوژی سروی تعاریف : درفورمه های مطروحه در بعضی تعاریف و اصطلاحات در نظر گرفته شده که ذیلا توضیح میگردد.
ساختمانهای بلند منزل : ساختمانهای بلند منزل درین سروی به ساختمانهای اطلاق میشود که دو طبقه و یا بیشتر از دوطبقه باشد.
نوع ساختمان : ساختمان تحت پرسش چه نوع ساختمان است یعنی یک ساختمان رهایشی است مکتب است و یا شفاخانه تعاریف و اصطلاحات مورداستفاده درسروی واحد احصائیوی درین تکمیل شده و تحت کار بود.
طوریکه ارقام نشان میدهددرین سروی 681 ساختمان تکمیل شده و 422 ساختمان تحت کار سروی شد .
واحد احصائیوی در سروی مورد نظر معلومات در مورد تعداد مجموعی ساختمانهای بلند منزل به تفکیک نوع ساختمان (ساختمان دولتی و یاشخصی) به تفریق نواحی جمع اوری گردیده است طوریکه ارقام نشان میدهد از سال 1381الی 1386 مجموعا (1103) ساختمان بلند منزل در نواحی (17) گانه شهر کابل اعمار گردیده که از جمله (26) ساختمان که(11%) مجموع ساختمانهای بلند منزل میباشد دولتی و(977) ساختمان که ( 89%) فیصد ساختمانهای مجموعی را احتوا میکند ساختمانهای شخصی است.
نتایج سروی از مجموع 1103 ساختمان بلند منزل صرف در195 ساختمان که 17.7 % مجموع ساختمانهای بلند منزل را تشکیل میدهد سهولت لفت زینه های برقی و زینه های مایل برای معلولین را در نظر گرفته است که از جمله 7 ساختمان دارای زینه های برقی 56 ساختمان دارای زینه های مایل برای معلولین و معیوبین و 132 ساختمان دارای سهولت لفت بوده است.

سهو لت ها برای معلولین و معیوبین طوریکه از مـــطالعه جــــداول بر می اید از مــــجموع ساختمانهای تحت پوشش ب...مطالب دیگر:
🔥پاورپوینت روان شناسی تجربی🔥پاورپوینت روان شناسی مدیریت🔥پاورپوینت روانشناسی تغذیه🔥پاورپوینت روانشناسی رشد (1)🔥آموزش تصویری تعمیر com 2000 پژو 206🔥پاورپوینت روانشناسی کار 🔥پاورپوینت روانشناسی گشتالت🔥آموزش نحوه بی کد کردن ecu زیمنس🔥پاورپوینت روانشناسی ورزش🔥پاورپوینت روش تاناکا در مدیریت هزینه طراحی محصول🔥پاورپوینت روش تحقيق در مديريت استراتژيک🔥پاورپوینت روش تدریس مهارت خواندن🔥پاورپوینت روش صحیح کار با کامپيوتر🔥پاورپوینت روش فنون تدریس در مدارس🔥پاورپوینت روش های ارزیابی تیم مدیریت🔥پاورپوینت روش های آماری در پژوهش🔥پاورپوینت روش های آماری و شاخص های بهداشتی🔥پاورپوینت روش های آموزش فعال🔥پاورپوینت روش های پژوهشی روانشناسی رشد🔥پاورپوینت روش های تدریس علمی🔥پاورپوینت روش های تولید 1🔥پاورپوینت روش های جستجو در منابع اطلاعاتی جهانی 🔥پاورپوینت روش های جلوگیری از پوسیدگی دندان🔥پاورپوینت روش های خود ارزیابی با مدل تعالی سازمانی🔥پاورپوینت روش های کارافرینی و تجارت الکترونیک