شیمی دبیرستان فصل اول مدل کوانتومی اتم – آرایش الکترونی

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان شیمی دبیرستان فصل اول مدل کوانتومی اتم – آرایش الکترونی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
شیمی دبیرستان فصل اول مدل کوانتومی اتم – آرایش الکترونی|50674180|iq

حجم فایل : 1.9 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 16
بنام خدا شیمی سال دوم دبیرستان
فصل اول(مدل کوانتومی اتم – آرایش الکترونی)
اوربیتال:
فضایی سه بعدی است که بیشترین احتمال حضور الکترون در این فضا وجود دارد. باشد تعداد اوربیتال ها در هر زیر لایه 2l+1

تعداد الکترون ها در هر زیر لایه 2(2l+1)

تعداد اوربیتال ها در هر لایه n 2

تعداد الکترون در هر لایه 2n 2

تعداد زیر لایه ها در هر لایه n

آدرس هر زیر لایه =nl e

تعداد الکترون در هر زیر لایه =e

ختم می شود: d در عناصری که اخرین لایه ی انها به
2توان+(n-1)d گروه=
مثال :برای کروم با عدد اتمی 24 دوره و گروه را مشخص کنید؟ پایان...مطالب دیگر:
🔑پایان نامه کارشناسی کامپیوتر شبکه های Grid🔑پایان نامه کارشناسی کامپیوتر سیستم های خبره🔑پایان نامه کارشناسی کامپیوتر ایجاد امنیت در شبکه های Ad Hoc🔑شناسایی دارایی مربوط به ارزش گذاری بازار در آمریکا و بنگاه های اقتصادی اروپا🔑انتخاب قیمت گذاری تحت مدل نرخ کوتاه مدت Merton🔑تامین AODV: نمونه اولیه مسیریابی ایمن A-SAODV🔑مدیریت رابطه مشتری به عنوان یک فرایند تجاری🔑اثر مربوط به فرهنگ سازمانی و ناسازگاری آن با جهت گیری بازار🔑رفتارهای های کارمندان و موفقیت شغلی🔑نقش عدم پیش بینی کلاهک در سنجش لیزرهای صفحه نازک🔑پروژه رشتة کامپیوتر – ربات مسیریاب🔑پروژه رشتة کامپیوتر – مقایسه شبکه های Wi-Fi و Wimax🔑آنالیزهای فراوانی پروتئین shigella dysenteria نوع یک در محیط طبیعی در مقابل محیط مصنوعی، آشکار کننده تغییرات در حالت های پروتئین های گرفتار سمیت، تنش🔑اثر فواصل زمانی مختلف تخمیر بر روی مشخصه های کیفی sucuks سنتی و تیمار شده با حرارت🔑آنالیزهای تک سیگناله ی سیستم تولید توزیع هیبریدی با لینک HVDC و عناصر ذخیره انرژی🔑اصول حفاظت و حمایت کردن برای شبکه ها و صفحه های میکرو در آینده🔑پروژه مدیریت دارایی: یک روش یکپارچه برای برنامه ریزی منبع و برنامه ریزی برای به حداقل رسانی هزینه های وابسته به برنامه ریزی🔑مجموعه سورس کدهای زبان سی🔑سورسهای گرافیک کامپیوتر در زبان سی🔑شی گرا به زبان ++C🔑جزوه کامل آموزش کامپیوتر🔑گزارشی از فعالیتهای انجام گرفته شده در واحد كارآموزی🔑درس آزمایشگاه مهندسی نرم افزار سیستم فروشگاه اینترنتی🔑طراحی و ایجاد شبکه ساختمان دو طبقه سما🔑پروژه بررسی مشکلات امنیتی در تجارت الکترونیک