پاورپوینت شیمی ( تحقیق در مورد شیمی تجزیه )(۳۶ص قابل ویرایش)(محمد نمازی،حسین پاک نژاد)

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان پاورپوینت شیمی ( تحقیق در مورد شیمی تجزیه )(۳۶ص قابل ویرایش)(محمد نمازی،حسین پاک نژاد) وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
پاورپوینت شیمی ( تحقیق در مورد شیمی تجزیه )(۳۶ص قابل ویرایش)(محمد نمازی،حسین پاک نژاد)|50583718|iq


غلظت محلول برای یک محلول معین ، مقدار ماده حل شده در واحد حجم حلال یا در واحد حجم محلول را غلظت ماده حل شده می‌گوییم. مهمترین نوع غلظتها که در آزمایشگاه بکار می‌رود مولاریته و نرمالیته است. مولاریته عبارت است از تعداد مولهای یک ماده که در یک لیتر محلول وجود دارد.به همین دلیل آن را مول بر لیتر یا M/L می‌گیرند. نرمالیته یک محلول عبارتست از تعداد هم ارز گرمهای (اکی والان گرم های) ماده موجود در یک لیتر محلول. نرمالیته را با N نشان می‌دهند. اهمیت استفاده از شناساگر مناسب در تیتراسیون با استفاده از انواع شناساگر ، می‌توان PH یک محلول را تعیین کرد. برای این کار لازم است محدوده PH تغییر رنگ شناساگر را بدانیم. در تیتراسیونهای اسید و باز هم لازم است که PKa شناساگر مورد استفاده به PH محلول مورد نظر نزدیک باشد، در غیر اینصورت آزمایش همراه با خطا خواهد بود. اگر شناساگر قبل از نقطه هم‌ارزی تغییر رنگ دهد، حجم نقطه پایان کمتر از نقطه هم‌ارزی (خنثی شدن اسید یا باز) است و اگر شناساگر بعد از نقطه هم ارزی تغییر رنگ دهد، حجم نقطه پایان بیشتر از نقطه هم ارزی است. در برخی از موارد مخلوطی از دو یا چند شناساگر در یک تیتراسیون مصرف می‌شود تا تغییر رنگ مشخصی در نقطه پایان رخ دهد. بعنوان مثال می‌توان متیلن آبی را با متیلن قرمز مخلوط کرده و یک شناساگر مخلوط بوجود آورد که در PH حدود 5.4 از بنفش به سبز تغییر رنگ می‌دهد. در این مورد ، متیلن آبی حین تیتراسیون بدون تغییر رنگ می‌ماند. اما متیلن قرمز در PHهای ‌کمتر از حدود 5.4 قرمز و در PHهای بیشتر از حدود 5.4 زرد می‌باشد.
آینده شیمی تجزیه بروز مشکلات تجزیه‌ای در شکلهای جدیدش ادامه دارد. میزان تقاضای مربوط به انجام تجزیه در ابعاد وسیع توسط بسترهای دستگاهی بطور مداوم در حال افزایش است. کاوشهای فضایی ، نمونه‌های گمانه زنی و مطالعات اعماق دریاها مثالهایی از نیازهای قابل طرح می‌باشند. در دیگر زمینه‌ها نظیر مطالعات محیطی و بالینی ، فرم شیمیایی و دقیق یک عنصر در یک نمونه و نه غلظت کلی آن ، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. دو مثال کاملا شناخته شده در این زمینه ، میزان سمیت بسیار زیاد ترکیبات آلی جیوه و سرب در مقایسه با ترکیبات مشابه معدنی است.مطالب دیگر:
مدل سه بعدی ارتکمپاورپوینت لایه ازنپاورپوینت زنجيره ارزشپاورپوینت تقطیر در خلاءپاورپوینت واحدهای utility نیروگاه گازیسازمان آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای اسلامیعلم مدیریتمدیریت پایانه هاروابط مثلثاتیپاورپوینت بتن انتقال دهنده نورنكاتي در خصوص نحوه نگارش پايان نامهسلجوقیاننقش سرمایه های تفکری در دستیابی به اهداف مدیریت دانشبررسی نقش تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تأمینرابطه بین اخلاق و سیاست بین المللپاورپوینت روان شناسی تفاوت های فردیهوش و تفاوت های فردیبودجه در دستگاه های اجراییجایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد الکترونیکمقررات تنظیمیاستراتژی های شرکت در قبال خریداران و تأمین کنندگانتجاری سازی فن آوری نانوتخصصی ترین مراحل فرآیند بودجه ریزیانواع فرم های بدنه خودروانتقال تکنولوژی، بررسی وضعیت ایران در توسعه ی اقتصاد دانش بنیان