درآمدی بر روان شناسی یادگیری

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان درآمدی بر روان شناسی یادگیری وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
درآمدی بر روان شناسی یادگیری|50007326|iq

قالب بندی : word


شرح مختصر : مشخص نیست که روان شناسی از چه زمانی به طور رسمی رشته ای علمی شناخته شد ، اما پژوهشهای روان شناختی از اواخر قرن نوزدهم آغاز شد . ویلهلک نخستین آزمایشگاه روان شناسی را در 1987 در آلمان و ویلیام جیمز چهارسال زودتر آزمایشگاه خود را در هاروارد ایجاد کرده بود . پویایی آزمایشگاه روان شناسی ، استقلال از فسلفه و نظریه پردازیهای فیلسوفان را به ارمغان آورد . و ونت در کتابی با عنوان اصل روان شناسی فیزیولوژیک ، موضوع روان شناسی را مطالعه ذهن معرفی کرد و فرآیندهای مورد بررسی در روان شناسی را مهرکرمای کنترل شده و پاسخهای قابل اندازه گیری دانست که با آزمایش و درون نگری به دست می آید .از نظر رفتارگرایان ، یادگیری به معنی تغییر در شکل یا فراوانی رفتار است که ، رفتارهای فراگیر مورد سنجش قرار می گیرد تا زمان مناسب برای آموزش مشخص شود . یادگیری مستلزم تنظیم محرکهای محیطی است تا فراگیر بتواند پاسخهای مناسب را از خود بروز دهد و آن پاسخها را تقویت کرد . هدف از آموزش در رفتارگرایی این است که فراگیر به درستی به محرکها پاسخ دهد و این امرمستلزم تقسیم مطالب درسی به بخشهای کوچکی است که می توان به ترتیب بر آنها تسلط یافت . اصول آموزش در رفتارگرایی ، رابطه نزدیکی با یادگیری دارد ، زیرا هدف آموزش ،ایجاد تغییر در رفتار است.مطالب دیگر:
📎پرسشنامه انعطاف پذیری کنشی کانر و دیویدسون با نمره گذاری، روایی و پایایی📎پرسشنامه تاثير آموزش های فنی حرفه ای در اشتغال زندانيان آزاد شده📎پرسشنامه تجربه خشونت در زناشویی و دوران کودکی با روایی و پایایی📎پرسشنامه تجربه قبلی ریاضی معلمان (PMEQ) با نمره گذاری، روایی و پایایی📎پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی 54 سوالی📎پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون گلیزر با روایی و پایایی📎پرسشنامه سنجش تنیدگی ملکی رنجبر با نمره گذاری، روایی و پایایی📎پرسشنامه تیپ شخصیتی a و b کول کویت و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی📎پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی اسنل و فیشرو والترز📎پرسشنامه خشنودی شغلی اسمیت، کندال و هالین📎پرسشنامه خودشی انگاری فردریکسون، رابرت، نل، کوئین و توئینگ، 1998📎پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی (cases) جينکز و مورگان با روایی و پایایی📎پرسشنامه دانش جنسی زوجین آن هوپر 1992  با نمره گذاری، روایی و پایایی📎پرسشنامه دانش مفهومی معلمان با نمره گذاری، روایی و پایایی📎پرسشنامه سبک دلبستگی سیمپسون با روایی و پایایی📎پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری با نمره گذاری، روایی و پایایی📎 پرسشنامه مقياس سازگاری زناشويي اینریچ 47 ماده ای📎پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ 23 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی📎پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 115 سوالی فرم بلند مدل مفهومی📎پرسشنامه مقیاس زوجی انریچ 35 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی📎پرسشنامه ساختار سازمانی استیفن پی رابینز ابعاد رسمیت و تمرکز📎پرسشنامه استاندارد ساختار سازمانی با نمره گذاری، روایی و پایایی📎پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل فرم دانش آموزان و دانشجویان 32 سوالی📎پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی SAS پی کل و ویسمن 1999📎پرسشنامه سازگاری بل فرم بزرگسالان زنان طلاق رسمی و عاطفی