پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10 وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم GSE-10|42079765|iq

دانلود پرسشنامه و مقیاس خودکارآمدی عمومی شوارتزر و جروسلم (GSE-10) برگرفته از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات2حجم12/551 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

مقیاس خود کارآمدی عمومی (GSE-10) : این پرسشنامه که در سال 1979 توسط شوآرتزر و جروسلم(1995) ساخته شد و در سال 1981 تجدید نظر گردید، دارای 10 گویه است که همگی میزان خودکارآمدی عمومی را می سنجد. نحوه ی امتیاز بندی براساس رتبه بندی چهار درجه ای لیکرت از 1 تا 4 است و نمرات بین 10 تا 20 به عنوان خودکارآمدی پایین، نمرات بین 21 تا 30 به عنوان خودکارآمدی متوسط و نمرات بالاتر از 30 به عنوان خودکارآمدی بالا در گرفته شده است(شوآرتزر، 2000، به نقل از معینی، 2007).

دامنه ی نمرات این پرسشنامه بین 10 تا 40 می باشد. این پرسشنامه در 23 كشور مورد استفاده قرار گرفته و ضريب آلفای کرونباخ آن 83 % مي باشد. در ایران؛ این مقیاس توسط بختیاری براتی (1375) ترجمه و اعتباریابی شده است. همچنین، رجبی(1385) ضریب آلفای کرونباخ آن را برای کل دانشجویان 82/0 و گنجی و فراهانی(1388) این ضریب را 81/0 بدست آوردند.


"

مطالب دیگر:
📜ریاضی پنجم جمع و تفریق عددهای مرکب📜ریاضی پنجم دبستان جلسه دوازدهم تناسب📜ریاضی پنجم دبستان جلسه دهم نسبت، تناسب، درصد📜ریاضی پنجم دبستان جلسه یازدهم، نسبت های مساوی📜ریاضی پنجم دبستان مبحث جمع آوری و نمایش داده ها📜ریاضی پنجم کسرهای بزرگتر از واحد📜ریاضی پیش دانشگاهی تعقر و نقطه عطف📜ریاضی پیش دانشگاهی تجربی رسم نمودار و مجانب📜ریاضی تجربی فصل چهارم قضیه های مشتق گیری📜ریاضی تجربی فصل چهارم مشتق تابع های مثلثاتی📜ریاضی جلسه پنجم📜ریاضی جلسه چهارم📜ریاضی جلسه نهم📜ریاضی چهارم الگو ها📜ریاضی چهارم دبستان موضوعاندازه گیری زمان📜ریاضی چهارم شناخت کسرها📜ریاضی چهارم عدد نویسی📜ریاضی چهارم ماشین های ورودی و خروجی📜ریاضی چهارم معرفی میلیون📜ریاضی چهارم انسانی پیشامد مکمل و مرکب📜ریاضی چهارم انسانی📜ریاضی چهارم تجربی پشامدمستقل و ناسازگار📜ریاضی چهارم تجربی تابع قدر مطلق وجز صحیح📜ریاضی چهارم تجربی فضای نمونه📜ریاضی چهارم تجربی کاربرد مشتق ماکزیمم و مینیمم تابع