ماهیت صورتهای مالی تلفیقی و نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان ماهیت صورتهای مالی تلفیقی و نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
ماهیت صورتهای مالی تلفیقی و نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری|42053204|iq

هدف از این پایان نامه بررسی علل عدم استفاده از صورت های مالی تلفیقی در تصمیم گیری سرمایه گذاران می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات125حجم0/69 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته حسابداری

چكیده : حاصل سیستم اطلاعاتی حسابداری صورت های مالی اساسی می باشد و به همین دلیل بخش عمده ای از تئوریها ، تحقیقات و استانداردهای وضع شده در رشته حسابداری به صورت های مالی اساسی اختصاص دارد . در كشور ما نیز هم اینك به تجربه نمودن استانداردهای حسابداری پرداخته است. تحقیق در این زمینه از اولویت خاصی برخوردار است و به طور كلی هدف نهایی حسابداری تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده كنندگان از خدمات حسابداری می باشد.استفاده كنندگان اطلاعات مالی به افردی اطلاق می شود كه انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده قضاوت كنند یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند . در این پایان نامه با نگاهی به مباحث مطرح شده در زمینه تحقیق و ابعاد آن به طور اجمالی به نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری ، مفاهیم و اصول اولیه صورتهای مالی تلفیقی پرداخته می شود و همچنین در خصوص اطلاعات لازم و ضروری برای تصمیم گیریهای صحیح و مؤثر بحث می گردد به علاوه در خصوص روشهای حسابداری تركیب واحدهای تجاری و آثار این روشها بر تلفیق و تكنیكها ی تلفیق به طور اختصار بیان می گردد. در دنیای امروز به سبب پیچیدگی مسایل و مشكلات، نیاز به اطلاعات و آمار و ارقام در تصمیم مدریت بیش از هر زمان دیگر احساس می شود . و به جرأت می توان ادعا كرد كه بدون در دست داشتن داده ها و اطلاعات كامل در ارتباط با یك موضوع یا یك مسأله ،تصمیم گیری و مشكل گشایی به نحو مأثر امكان پذیر نخواهد بود.اگر اطلاعات صحیح و جامعدر اختیار مدیران قرار گیرد ، خطر اتخاذ تصمیمات نادرست را به حداقل خواهد رساند . شكی نیست كه توانایی سازمان در انجام مؤثر وظایفش به كیفیت تصمیماتی كه در سازمان اتخاذ می شود بستگی دارد و كیفیت تصمیمات ، تابع كیفیت اطلاعاتی است كه بر اساس آن تصمیم گیری به عمل می آید تصمیم گیری مؤثر ، به اطلاعات صحیح درباره مسأله ابعاد مختلف آن ، و همچنین به تعبیر و تفسیر صحیح این اطلاعات نیاز است . اگر اطلاعات موجود برای تصمیم گیری ، صحیح نباشد ویا اگر تعبیرو تفسیری كه از اطلاعات می شود ، صحیح نباشد تصمیمی كه گرفته می شود احتمالا" تصمیم صحیحی نخواهد بود واقداماتی كه بر اساس آن بعمل می آید احتمالا" اقداماتی بجا مؤثر نخواهد بود . اطلاعات،یك وسیله وابزار استراتژیكی مهم شناخته شده است هر روز نیز به اهمیت آن افزوده میشود . بنابر این،مدیر باید قدرتی را كه داشتن اطلاعات و یا دسترسی به اطلاعات بهبود میدهد ، بفهمدو بداند كه چگونه از آن استفاده صحیح و مؤثر بنماید . برای تشخیص صحیح مسایل و نوشتن نسخه صحیحی برای حل این مسایل ، مدیران باید سازمان خود واصل وذات سیستمی كه سازمان را به وجود آ ورده است، شناخته و باید فهمیده باشند كه اجزاء مختلف در این سیستم ، چگونه كار می كنند و سیستم چگونه خود را با محیط مطابقت می دهد . این درك عمیق از ماهیت سازمان ، در واقع یك پیشنیاز برای تعبیر و تفسیر صحیح اطلاعات است ، زیرا معمولا" بر اساس چنین شناختی از سازمان است كه مدیر می باید معیار و استانداردهایی را كه بر اساس آن اطلاعات ، سنجیده و تعبیر و تفسیر می شوند ، تعیین نماید. کلمات کلیدی:اطلاعات مالیصورتهای مالیصورتهای مالی اساسیصورتهای مالی تلفیقینقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مقدمه: حسابداری یك سیستم اطلاعاتی است. سیستم های اطلاعاتی حسابداری امروزه نقش بسیار مهمی در گردش فعالیت سازمانها داشته و در مجموعه محیط اقتصادی كشورها وظیفه ای با اهمیت دارند. بسیاری از تصمیمات اقتصادی بر اساس اطلاعات حاصل از این سیستم ها اتخاذ می شود،هم اكنون سهم عمده ای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شركتها اختصاص دارد كه آن نیز به نوبه خود تحت تأثیر جدی ارقام و اطلاعات سیستم های حسابداری است بعلاوه مهمترین محصول سیستم حسابداری ،صورتهای مالی اساسی می باشند كه عمدتا" برای واستفاده افراد ذیعلاقه خارج از سازمان منتشر می گردد كه این افراد طیف گسترده ای را شامل می شوند،سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه ،تحلیل گران مالی، دولت ،مراجع قانونی یا اقتصاددانان، بورس اوراق بهادار، مشتریان ،فروشندگان كالا و خدمات و حتی رقبای اقتصادی هر یك به نوعی استفاده كننده گزارشات و صورتهای مالی می باشند. البته بر اساس نظر هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی تصمیمات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و استفاده آنها از اطلاعات دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به سایر گروه های خارجی می باشد و به همین دلیل تصمیمات آنها دازای تأثیرات عمده ای در تخصیص منابع یك كشور است. فهرست مطالب فصل اول : كلیات مقدمه 10بیان موضوع 11دلایل انتخاب موضوع 12هدف تحقیق 14سؤالات تحقیق 15متغیرهای تحقیق 15فرضیات تحقیق 15تعریف واژه های تحقیق 16خلاصه 19 فصل دوم : مفاهیم و بنیادهای نظری تحقیق بخش اول : نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیریمقدمه 21تصمیم گیری 23اطلاعات و داده ها 30انواع اطلاعات 30ویژگیهای اطلاعات 33ضرورت استفاده از اطلاعات مالی در تصمیم گیری 38سیستم های اطلاعاتی 40ویژگیهای سیستم اطلاعات مدیریت 40نقش و اهمیت سیستم های اطلاعاتی 47مزایای سیستمهای اطلاعاتی 50نارسائیهای اطلاعاتی در تصمیم گیری 52هدف صورتهای مالی 54استفاده كنندگان صورتهای مالی و نیازهای اطلاعاتی 55حسابداری یك سیستم اطلاعاتی 60انواع استفاده كنندگان از نتایج سیستم های اطلاعاتی حسابداری 62مدیران به عنوان تهیه كنندگان اطلاعات مالی 63مدیران به عنوان استفاده كنندگان اطلاعات مالی 65سرمایه گذاران به عنوان استفاده كنندگان از اطلاعات مالی.. 66مراجع قانونی به عنوان استفاده كنندگان از اطلاعات مالی.. 69بخش دوم : مفاهبم و اصول اولیه صورتهای مالی تلفیقیصورتهای مالی 71انواع صورتهای مالی و نقش اطلاع رسانی آن در تصمیم گیری صورتهای مالی تلفیقی 72انگیزه های اقتصادی برای تركیب واحدهای انتفاعی اشكال تركیب 75الزامات تهیه صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی مجزا برای شركتهای تركیب شونده 80روشهای حسابداری تركیب واحدهای انتفاعی 84ویژگیهای روش خرید 84ویژگیهای روش اتحاد منافع 85ضوابط بكارگیری روش اتحاد منافع 86چرا باید روش اتحاد منافع كنار گذاشته شود 91نتیجه گیری 109 فصل سوم :نتیجه گیری و پیشنهاداتمقدمه 112موضوع تحقیق 112متدلوژی تحقیق 113فرضیات تحقیق 114متغیرهای تحقیق 116تعاریف نظری متغیرهای تحقیق 117تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 122جامعه آماری 123نتایج تحقیق پیشنهادات فهرست منابع و ماخذ




"

مطالب دیگر:
📗دانلود کتاب کامل آموزش برنامه سی پلاس پلاس (c++ (pdf📗مقاله جوشکاری با اکسی استیلن (۲۱صفحهWord)📗مقاله ماشین های DC (۲۸صفحهWord)📗مقاله جوشکاری مقاومتی (۴۳صفحهWord)📗مقاله جوشکاری و انواع آن (۹۵صفحهWord)📗پروژه آماری تاثیر کامپیوتر بر دانش آموزان (۵۰صWord)📗پروژه کارآموزی در دادگستری (۱۲۵صفحهWord)📗گزارش کارآموزی ngl ا(۷۶صفحه Word)📗مقاله کربن (۱۳صفحهWord)📗مقاله کاربرد مواد مصنوعی در صنایع (۱۴۵صفحهWord)📗گزارش کارآموزی در شرکت نفت و گاز (۲۲صفحهWord)📗مقاله خواب و رویابینی (۳۰صفحهWord)📗مقاله خلاقیت در کودکان (۱۴صفحهWord)📗مقاله خلاقیت در مدیریت و سازمان (۱۶صفحهWord)📗مقاله خلاقیت و یادگیری در کودکان و نقش خانواده و مدرسه (۱۱صفحهWord)📗مقاله سازه های چوبی (۱۱صفحهWord)📗مقاله خانواده در اسلام و احادیث (۲۵صفحهWord)📗مقاله نقش خانواده در شکل گیری شخصیت جوان (۱۰صفحهWord)📗مقاله خداشناسی (ازلی و ابدی بودن خدا) (۱۸صفحهWord)📗مقاله قطعات خودرو (۳۱صفحهWord)📗خرید مقاله گیربکس ماشین (۳۰صفحهWord)📗مقاله خودشناسی (۱۶صفحهWord)📗فایل اتوکدنقشه های کامل پل فولادی با دهانه‌های37 و 13 متری📗بلوک‌اتوکد انسان در نما(6)📗جزوه تحلیل سازه ها