مقاله انگلیسی همراه با ترجمه حسابداری صنعتی

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان مقاله انگلیسی همراه با ترجمه حسابداری صنعتی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
مقاله انگلیسی همراه با ترجمه حسابداری صنعتی|41015021|iq

حسابداری صنعتی

حسابداری هزینه

حسابداری هزینه ، پروسه ردگیری ، ثبت و تجزیه و تحلیل هزینه های اخنصاص یافته به محصولات یا خدمات یک شرکت است.در حسابداری مدرن ،هزینه ها بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) اندازه گیری میشوند. (GAAP) رویدادهای تاریخی را ثبت میکند و یک ارزش پولی را برای آنها در نظر میگیرد. هزینه ها بر مبنای ارز رایج اندازه گیری میشود. حسابداری هزینه را میتوان به صورت نوعی حسابداری مدیریتی که زنجیره منابع (مجموعه ای از رویدادهای مرتبط با تولید محصول) را به مقادیر مالی تبدیل میکند ،تعریف کرد. مدیران از حسابداری هزینه برای پشتیبانی از تصمیم گیری در مورد کاهش هزینه های شرکت و افزایش سوددهی استفاده میکنند.

INDUSTRIAL ACCOUNTING

Cost accounting is the process of tracking recording and analyzing costs associated with the products or activities of an organization. In modern accounting costs are measured in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). GAAP reporting records historical events and assigns a monetary value to each event that has taken place. Costs are measured in units of currency by convention. Cost accounting could also be defined as a kind of management accounting that translates the Supply Chain (the series of events in the production process that in concert result in a product) into financial values. Managers use cost accounting to support decision making to reduce a company’s costs and improve its profitability


مطالب دیگر:
پاورپوینت راهنماي طراحي و تدوين فعالیت هاي يادگيري دانش آموزان در ايام تعطيلات نوروزيتحقیق زندگانی امام رضا (ع)تحقیق هاليوود و مهدويتتحقیق حضرت حجه ابن الحسنتحقیق انتظارتحقیق آشنايي با امام زمان (عج) و شباهت هاي او با پيامبرانپاورپوینت بررسی روش های تلفیقتحقیق تحليلي بر سخنان امام در زمان رسيدن به خلافتپاورپوینت علوم تجربی اول دبستان با موضوع زنگ علومتحقیق ابعاد عدالت مهدويپاورپوینت تدریس نشانه حتحقیق زندگاني امام رضا (ع)پاورپوینت تدریس نشانه ضپاورپوینت مقطع اول ابتدایی با موضوع روش مكاشفه ايپاورپوینت ریاضی مقطع اول ابتدایی (تم 12)پاورپوینت روش تدریس ریاضی مقطع اول ابتداییتحقیق وصف حضرت مهدي از زبان الائمه (ع)پاورپوینت آموزش حرف ذ کلاس اول ابتداییتحقیق در زپاورپوینت روش مناظرهتحقیق غيبت امام زمان (ع)، علل و آثار آن از ديدگاه اميرمؤمنان (ع)پاورپوینت آموزش حرف ع کلاس اول ابتداییتحقیق توصیف امام رضا (ع) در جهان اسلامتحقیق مصلح جهانتحقیق مهدويت در فطرت