حسابداری صنعتی 1

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان حسابداری صنعتی 1 وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
حسابداری صنعتی 1|41003528|iq

بخشی از متن:
سیستم حسابداری مدیریت:
حسابداری بهای تمام شده یا به بیان بهتر بهاء cost acounting سیستمی است كه به محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات ارائه شده منجر می شود . این درحالی است كه سیستم حسابداری مدیریت عمدتاً بردنبال تحصیل اطلاعات بدست آمده در نتیجه استقرار سیستم حسابداری صنعتی جهت كمك به تصمیم گیریها و جهت دهی به اجرای امور و فعالیتهای سازمان های اقتصادی است.
برنامه ریزی و كنترل:
هر یك از سیستم های حسابداری صنعتی و حسابداری مدیریت اهداف خاصی را دنبال می كند كه اهداف مورد نظر در حسابداری صنعتی موارد متعددی می باشد كه مهمترین آن برنامه ریزی و كنترل است.
شاید در تصور بسیاری از افراد اینگونه نقش بسته باشد كه مفاهیم حسابداری صنعتی فقط مخصوص واحدهای صنعتی و تولیدی است در حالیكه در واقع اینگونه نیست .
مفاهیم برنامه ریزی و كنترل را نمی توان محدود به واحدهای تولیدی نمود و تمام سازمانهای اقتصادی می توانند از آن بهره گیرند در حسابداری مدیریت اهداف زیر دنبال می شود :
1-تامین اطلاعات مورد نظر مدیران جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری .
2-كمك به مدیران و رهبری و كنترل فعالیتهای تحقیقاتی .
3-انگیزش مدیران و كاركنان برای فعالیت در راستای هدفهای سازمان
4- بخش و ارزیابی عملكرد واحدهای تابع مدیران و سایر كاركنان سازمان
از حسابداری مدیریت به عنوان چتر و سایه بان شركت یاد می كنند می توانند هر واحد اقتصادی از بلاهای معمول در امان نگه دارد.


مطالب دیگر:
پایان نامه آلودگی هواپایان نامه ابر رساناهاپایان نامه اکولوژی ویروس هابررسي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان در شركت الكتريك خودرو شرقمديريت و محافظت از شبکه هاي کامپيوترینقشه ی خطوط همدمای استان چهارمحال و بختیاریماهنامه Servo Magazine 01-2007ماهنامه Servo Magazine 02 -2007ماهنامه Servo Magazine 03-2007ماهنامه Servo Magazine 04-2007ماهنامه Servo Magazine 05 -2007ماهنامه Servo Magazine 06 -2007ماهنامه Servo Magazine 07 -2007ماهنامه Servo Magazine 08 -2007ماهنامه Servo Magazine 09 -2007ماهنامه Servo Magazine 10 -2007ماهنامه Servo Magazine 11 -2007سيستم هاي مديريت محتوي CMS Postnukeپروژه آماده مدارهای الکترونیکی با عنوان شبکه های کامپیوتریماهنامه Servo Magazine 12 -2007نقشه ی خطوط همدمای استان البرزنقشه ی خطوط همدمای استان آذربایجان شرقیتحقیق بررسی انواع اختلالات رفتاری کودکان و عوامل مؤثر در آن هانقشه ی خطوط همدمای استان اردبیلنقشه ی خطوط همدمای استان آذربایجان غربی