آشنائی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان آشنائی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
آشنائی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)|41003391|iq

آشنائی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

- مقدمه

در حال حاضر، وضعیت امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، بویژه در حوزه دستگاههای دولتی و خصوصی، در سطح نامطلوبی قرار دارد. از جمله دلایل اصلی وضعیت موجود، می‌توان به فقدان زیرساخت‌های فنی و اجرائی امنیت و عدم انجام اقدامات موثر در خصوص ایمن‌سازی فضای تبادل اطلاعات این دستگاه‌ها اشاره نمود.

بخش قابل توجهی از وضعیت نامطلوب امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور، بواسطه فقدان زیرساخت‌هائی از قبیل نظام ارزیابی امنیتی فضای تبادل اطلاعات، نظام صدور گواهی و زیرساختار کلید عمومی، نظام تحلیل و مدیریت مخاطرات امنیتی، نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات، نظام مقابله با جرائم فضای تبادل اطلاعات و سایر زیرساخت‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات در کشور می‌باشد. از سوی دیگر، وجود زیرساخت‌های فوق، قطعا تاثیر بسزائی در ایمن‌سازی فضای تبادل اطلاعات دستگاههای دولتی خواهد داشت.


مطالب دیگر:
🔥تحقیق بررسی زبان ايرانی🔥تحقیق بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به فعاليت هاي غيردرسي (فوق برنامه)🔥تحقیق ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (کیفی- یادگیری)🔥تحقیق شغل مدير چيست؟🔥تحقیق معرفي شغل خیاطی🔥تحقیق ايمني سرويس هاي مهندسي🔥تحقیق معدن دولوميت شهرضا🔥تحقیق ارزيابي رفتار تنش كرنش سنگ ها با استفاده از دستگاه آزمايش خود كنترل🔥تحقیق استفاده از سیستم های دینامیکی در مدل کنش بین فاكتورهای محیطی و اقتصادی در صنعت معدن🔥تحقیق تعيين مشخصات خاك (ژئوتكنيك)🔥تحقیق معدن سنگ آهن داوران🔥تحقیق آمادگي جسماني و ایروبيك🔥تحقیق ارتباط ورزش و ماساژ🔥تحقیق مبناي قانونی حوادث ناشي از عمليات ورزشي🔥تحقیق ورزش و اهميت آن در روان درماني🔥تحقیق ورزش کودکان🔥تحقیق رالی چیست؟🔥تحقیق ورزش از نظر اسلام🔥تحقیق اصول ورزش هاي مقاومتي🔥تحقیق آموزش حرکت های پایه در بسکتبال🔥تحقیق ورزش تیراندازی🔥تحقیق بررسی ورزش تنیس🔥تحقیق حركات اصلاحي🔥تحقیق ورزش براي جوانان و نوجوانان🔥تحقیق نگرشی بر علم روان شناسی ورزش