تحقیق نشانه شناسی بازیگر تاویل کنش

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان تحقیق نشانه شناسی بازیگر تاویل کنش وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
تحقیق نشانه شناسی بازیگر تاویل کنش|40277574|iq

توضیحات :

دانلود تحقیق نشانه شناسی بازیگر تأویل كنش 103 صفحه قابل ورایش در قالب Word.

فهرسـت مطالب:
فصل 1: مقدمه نشانه شناسی و خاستگاه فلسفی
1-1 نشانه چیست ؟
1-2 نشانه شناسی
1-3 ساختارگرایی و نشانه شناسی ( دیدگاه سوسور)
1-4 خاستگاه فلسفی
1-5 طبقه‌بندی پیرس
1-6 نشانه‌های طبیعی و نشانه‌های مصنوعی
1-7 هدف نشانه‌ها
1-8 نظریه‌ی نشانه شناسیك

فصل 2: ملاحظات نظری
2-1 در مكتب پراك
2-2 فرایند نشانه شدن ابژه
2-3 Semiotics
2-4 نشانه از دید سوسور
2-5 نشانه از دید پیرس
2-6 تكامل دسته‌بندی پیرس
2-7 دیگر تقسیم‌بندی‌ها
1-2-7 مثلث معنایی آگرن وریچاردز
2-2-7 الگوی متز
3-2-7 الگوی معنایی فرگر
4-2-7 مربع نشانه شناسی گریماس
5-2-7 الگوی كریستال
2-8 دلالت صریح و ضمنی
2-9 روابط همنشینی و جانشینی
2-10 رمزگان
1-2-10 دسته‌بندی ژان پل سیمون
2-2-10 دسته‌بندی امبرتواكوا
3-2-10دسته‌بندی بارت

فصل 3: طبقه‌بندی نظام‌های نشانه‌ای
3-1 طبقه‌بندی كوزان
3-2 طبقه‌بندی اسلین
3-3 پرسشنامه‌ی پاویس

فصل 4: بازیگر
4-1 نشانه‌ای شدن روی صحنه
4-2 روابط مكانی
4-3 بازیگر و شخصیت
4-4 بازیگر پل ساز

فصل 5: كنش
5-1 6عامل سازنده كنش
5-2 الگوی كنشی گرماس
1-5-2 الگوی كنشی گرماس / سجودی
2-5-2 الگوی كنشی گرماس / پرویز
3-5-2 الگوی كنشی گرماس / آلن آستین و جرج ساونا
5-3 اهمیت الگوی كنش و محدودیتها
5-4 انواع كنش از دید كرالام
5-5 كنش گفتار
1-5-5 تفاوت مكالمه‌ی دراماتیك از معادل روزمره
2-5-5 طبقه بندی آستین از كنش‌های غیر بیانی
3-5-5 تئودورف، گزاره و ؟؟؟
5-6 نیت و هدف
5-7 زمان كنش
5-8 حركت و نظام نشانه‌های حركت
1-5-8 اصول حركت
2-5-8 كاركردهای حركت
3-5-8 سیگنال حركتی
4-5-8 سه نوع اصلی صحنه‌ای
5-9 دستگاه مختصات سه بعدی كنش
5-10 الزامات ذهنی كنش

فصل 6: تأویل كنش
6-1 تأویل
6-2 تأویل در مباحث مدرن
6-3 نیت مولف
6-4 گفتگو با متن
1-6-4 سه درجه‌ی معنا
2-6-4 پایگان معانی از نظر دانته
3-6-4 انسجام معنایی
4-6-4 انتقاد به نشانه‌ شناسی - دریدا
6-5 ارتباط رقمی یا قیاسی
1-6-5 عناصر ارتباط كلامی
2-6-5 الگوی ساده‌ی ارتباط تئاتری
6-6 عملیات تفسیری
6-7 تفسیر سه لایه‌ای
6-8 نشانه شناسی لایه‌ای
6-9 لنگر نشانه‌ها
فصل 7: ارزیابی فرضیه و نتیجه‌‌گیری
فهرست منابع


مطالب دیگر:
🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری دانشی🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم اطلاعات منابع انسانی🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق جامعه پذیری سازمانی🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق حسابرسی🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت🔥دانلود پاورپوینت روش شناسی تجزیه و تحلیل مباحث ویژه مدیریت دولتی🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران بانگاهی برکنوانسیون بین الملل🔥گزارش کارآموزی کمپوت و کنسرو به صورت کامل🔥هوش مفاهیم و تعاریف تربیتی، تحلیلی و کاربردی هوش🔥رسالت آموزش و پرورش در بالا بردن رشد علمی کشور🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق بیمه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش رقابتی🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظام نگهداشت🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت زنجیره تامین🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی🔥سیستم های حفاظتی🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش مشتری در سازمان🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق عناصر آمیخته بازاریابی 4p🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصمیم گیری در سرمایه گذاری🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش های تأمین مالی🔥مبانی نظری و پیشینه تحقیق دانش مداری سازمان