دانلود پاورپوینت شیمی عمومی رشته تربیت بدنی

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان دانلود پاورپوینت شیمی عمومی رشته تربیت بدنی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
دانلود پاورپوینت شیمی عمومی رشته تربیت بدنی|40261787|iq- توجه به ایده اتم و پیدایش آن
- ایده اولیه یونانیان قدیم(B.C 400)
- دموكریتوس و لئوكیپوس فیلسوفان معروف یونانیقانون نسبتهای اضعافی یا چند گانه

جرمهایی از یك عنصر كه با جرم ثابتی از عنصر دیگر تركیب می شوند، با یكدیگر نسبتهای عددی ساده ای را تشكیل می دهند.

بعنوان مثال: ممكن است در اثر واكنش عنصر A با عنصر B، دو تركیب AB و AB2 تشكیل شود.

در نتیجه در دو تركیب AB2 و AB ، نسبت جرم عنصر B كه با مقدار ثابتی A تركیب شده است ، 2به 1 می باشد.مثل CO و CO2

تركیبهاعناصر با هم واكنش می دهند و مواد پیچیده تری را تولید می نمایند.هر تركیب از دو یا چند عنصر به نسبت ثابت و مشخص تشكیل شده است، مانند آب، H2O ، كه از نظر جرمی متشكل از 19/11% هیدروژن و 81/88% اكسیژن است.
خواص فیزیكی و شیمیائی تركیب با عناصر سازنده فرق دارد.
تركیبهای شیمیائی ساختار مولكولی یا یونی دارند.اجزای سازنده اتمدموكریتوس و دالتون اتم را غیر قابل تجزیه می پنداشتند.
آزمایشات انجام شده توط جی.جی. تامسون، میلیكان ، رادرفورد و دیگران نشان داد كه اتمها قابل تجزیه بوده و ذرات ریز تر از اتم هم وجود دارند.امروزه در برخی كتابها تا 700 ذره ریز اتمی اشاره شده است.
با طراحی لوله كاتدی و انجام آزمایشات تامسون وجود ذرات ریز اتمی اثبات گردید.
اگر لوله كاتدی به اندازه كافی تخلیه گردد، جریان الكتریسیته از طرف كاند به طرف آند بصورت جریانی از الكترونها بر قرار می شود.
جریان حاصل از كاتد ،هم توسط میدان الكتریكی و هم توسط میدان مغناطیسی منحرف می شود.ادامه نتایج آزمایشات تامسون براساس این ویژگیها تامسون نشان داد كه اشعه كاتدی جریانی از ذرات باردار منفی است و او این ذرات را الكترون نامید.تامسون توانست نسبت بار به جرم الكترون را به دست آورد. m/e = 5/69* 10 -9 g/coul نسبت m/e مستقل از نوع گاز داخل لوله بوده و ثابت است، این واقعیت نشان می دهد كه الكترون یك ذره بنیادی و مشترك درتمام اتمهاست.

فایل پاورپوینت 176 اسلاید


مطالب دیگر:
🔥کاربرد رایانه در نقشه کشی معماری🔥پاورپوینت بررسي ریکاوری بازگشت به حالت اولیه و خستگی🔥پاورپوینت رهنمودهایی برای کاربرد برنامه همگام سازی🔥پاورپوینت روش های ارزیابی اجرای بی هوازی🔥پاورپوینت بررسي ساختار عضله🔥پاورپوینت بررسي سایتوکاین های عضله و اثرات ورزش بر آن ها🔥پاورپوینت بررسي سروتونين در انسان🔥پاورپوینت صورت سود و زیان در تئوری حسابداری🔥پاورپوینت بررسي طراحی تمرین در فوتبال🔥پاورپوینت برررسی فلسفه و ارتباط آن با تربیت بدنی🔥پاورپوینت بررسی فیزیولوژی ورزشی (خستگی)🔥پروژه پاورپوینت فیزیولوژی ورزشی🔥پاورپوینت بررسي لاكتات و فعاليت بدني، فيزيولوژي ورزشي🔥پاورپوینت بررسي مبانی کنترل تمرین ورزشكاران🔥پاورپوینت متابولیسم پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک🔥پاورپوینت بررسي مفصل زانو🔥پاورپوینت بررسي مقابله با خلق منفي🔥پاورپوینت بررسي مهارت رفتار جرأت‌ مندانه🔥پاورپوینت همودینامیک و تغییرات شیمیایی خون🔥پاورپوینت بررسي محیط سرد بر فعالیت های ورزشی🔥پاورپوینت تاثیر محیط گرم بر فعالیت های ورزشی🔥عوامل انحطاط تمدن‌ها و حکومت‌ها از دیدگاه ابن‌ خلدون🔥مقاله امنیت شبکه‌ های کامپیوتری🔥جزوه آموزشي امور مالي بيمه سینا🔥بررسی نقش ایلات و گروه‌های قومی در تحولات عصر قاجاریه