آشنایی با سوئیچ شبكه

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان آشنایی با سوئیچ شبكه وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
آشنایی با سوئیچ شبكه|40091913|iq

سوئیچ:

شبکه از مجموعه ای کامپیوتر ( گره ) که توسط یک محیط انتقال ( کابلی بدون کابل ) بیکدیگر متصل می گردند ، تشکیل شده است. در شبکه از تجهیزات خاصی نظیر هاب و روتر نیز استفاده می گردد. سوئیچ یکی از عناصر اصلی و مهم در شبکه های کامپیوتری است . با استفاده از سوئیچ ، چندین کاربرقادربه ارسال اطلاعات از طریق شبکه در یک لحظه خواهند بود. سرعت ارسال اطلاعات هر یک از کاربران بر سرعت دستیابی سایر کاربران شبکه تاثیر نخواهد گذاشت .

سوئیچ همانند روتر که امکان ارتباط بین چندین شبکه را فراهم می نماید ، امکان ارتباط گره های متفاوت ( معمولا" کامپیوتر ) یک شبکه را مستقیما" با یکدیگر فراهم می نماید. شبکه ها و سوئیچ ها دارای انواع متفاوتی می باشند.

سوئیچ هائی که برای هر یک از اتصالات موجود در یک شبکه داخلی استفاده می گردند ، سوئیچ های LAN نامیده می شوند. این نوع سوئیچ ها مجموعه ای از ارتباطات شبکه را بین صرفا" دو دستگاه که قصد ارتباط با یکدیگر را دارند ، در زمان مورد نظر ایجاد می نماید.


مطالب دیگر:
🔗امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93🔗امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 90🔗امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93🔗امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92🔗امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93🔗تنها راه کسب درامد از اینترنت🔗امتحان نهایی حقوق خانواده در اسلام سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93🔗امتحان نهایی حقوق خانواده در اسلام سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93🔗نرم افزار برنامه نویسیBorland C++ Complier 5.5.1🔗امتحان نهایی حقوق خانواده در اسلام سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93🔗امتحان نهایی خانواده در اسلام سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93🔗امتحان نهایی خانواده در اسلام سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93🔗امتحان نهایی خانواده در اسلام سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93🔗امتحان نهایی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91🔗امتحان نهایی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 92🔗امتحان نهایی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93🔗امتحان نهایی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93🔗امتحان نهایی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92🔗امتحان نهایی خواص فیزیکی و مکانیکی چوب سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93🔗علائم راهنمایی و رانندگی به سه زبان انگلیسی وعربی و فارسی🔗شغل های آینده من🔗Borland Turbo Assembler 5.0🔗مقاله نقش نیروی انسانی بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي🔗دانلود مقاله رشته مدیریت نقش محيط بر رفتار مشتري🔗امتحان نهایی دیفرانسیل 1 چهارم دبیرستان رشته ریاضی به همراه پاسخنامه اسفند 90