پرسشنامه سلامت عمومی

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان پرسشنامه سلامت عمومی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
پرسشنامه سلامت عمومی|40089391|iq

این پرسشنامه در سال 1972 توسط گلدبرگ و به منظور شناسایی اختلالات روانی در مراکز و محیط های مختلف تدوین شده است. سوال های پرسشنامه که به بررسی وضعیت روانی فرد در چهار هفته (یک ماه) اخیر می پردازد، در برگیرنده نشانه هایی مثل افکار و احساسات نابهنجار و جنبه هایی از رفتار قابل مشاهده می باشد. به همین جهت سوال ها بر موقعیت «اینجا و اکنون» تأکید دارد. به اعتراف بسیاری از پژوهشگران، شناخته شده ترین ابزار غربالگری تا کنون در دنیای روان پزشکی و علوم رفتاری و روانشناسی است که تأثیر شگرفی بر پیشرفت پژوهش ها داشته است. این پرسشنامه به صورت فرم های 60، 30، 28 و 12 سوالی است که فرم 28 سوالی و فرم 12 سوالی هم در ایران و هم در سایر کشورها کاربرد بسیار داشته است. (12 سوالی)، شامل 12 سوال از 60 سوال پرسشنامه اصلی است که همانند فرم های دیگر، هر یک از سوال های آن شدت مشکلات روانی را در چند هفته اخیر می سنجد.


مطالب دیگر:
منابع فقه 2منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایرانمنحني عمر كالامنشا حیاتمنشور ارائه خدماتمنطق درس نهممنطق فازیمنطقی نمودن اندازه دولتمنظومه شمسی اولیه‌ی آشفتهمنظومه شمسی و فراتر از زمینمنگنز و کروممننژيتمنیزیممواجهه قوانين جاري كشور با خطاهاي پزشكيمواد شيميايي خطرناك را بخوبي بشناسيممواد غذایی و گروه های غذاییمواد مخدر و سوء مصرف مواد مخدرمواد نیروزا در ورزشمواد و مصالح ساختمانی جديدموارد استفاده از پرو بیوتیک ها1موازنة جرم و انرژیموانع آموزش کارآفرینی دانشگاه هاموانع آموزش کارآفرینی در دانشگاه هاموتورهاي الكتريكيموج شکن‌های انزلی