دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت 50 شرکت فعالتر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت 50 شرکت فعالتر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95 وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
دانلود فایل اکسل داده های شاخص قیمت 50 شرکت فعالتر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95|40063358|iq

عنوان:

دسته: حسابداری- اقتصاد- مدیریت مالی

فرمت : excel

این فایل شامل فایل اکسل داده های شاخص قیمت 50 شرکت فعالتر موجود در بازار نقد بورس اوراق بهادار تهران از سال 87 الی تیرماه 95می باشد که می توان از آن در تحقیقات رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی برای تجزیه و تحلیل مدل و متغیرهای تحقیق استفاده نمود.


مطالب دیگر:
🔗طرح جابربن حیان درباره زمین لرزه و زلزله و علت های وقوع زلزله🔗نمونه سوالات آزمون پرورش قارچ دکمه ای فنی حرفه ای با جواب مهرماه 96🔗پرسشنامه پاسخهای مقابله ای بلینگز و موس1981🔗پرسشنامه پرخاشگری AGQ نواکو 1986🔗پرسشنامه تجزیه روان تنی (SDQ-20) 1996 نیجنهویس و همکاران🔗پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریزو هوس و لیرتزمن 1970🔗پرسشنامه تعهد سازمانی - پورتر و همکارن 1974🔗نمونه سوالات آزمون برقکار ساختمان درجه یک فنی حرفه ای با جواب سال95🔗شبکه های حسگر بیسیم🔗مدیریت پروژه IT🔗پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر 1990🔗پرسشنامه تمایز یافتگی خود اسکورن و فرید لندر 1988🔗پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3- 1970(MCMI-III)🔗پرسشنامه حالت - رگه اضطراب اسپیلبرگر (STAI-Y) 1960🔗پرسشنامه حساسیت اضطرابی ASI فلوید و همکاران 2005🔗پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر PSS-Fr 1986🔗پرسشنامه خلاقیت عابدی ( 1372 )🔗پرسشنامه خودپنداره راجرز 1961🔗پرسشنامه درگیری شغلی (مشاركت كاری) توماس لاداهل وكنجر 1965🔗پرسشنامه رابطه ولی فرزندی: مادر مارک فاین و همکاران 1983🔗پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ 115 سوالی 1989🔗پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) 1990🔗بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها🔗راهبردهای مداخله (مدیریت تحول)🔗راهنمای مداخله در بحران