مجموعه تست شیمی موادغذایی رشته صنایع غذایی

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان مجموعه تست شیمی موادغذایی رشته صنایع غذایی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
مجموعه تست شیمی موادغذایی رشته صنایع غذایی|39015737|iq

توضیحات محصول : آزمون آمادگی کارشناسی ارشد موسسه پارسه - شیمی موادغذایی رشته
صنایع غذایی با کلید و پاسخ های کاملا تشریحی در فایل های جداگانهسوالات شیمی موادغذایی

1) محلول فهلینگ .....................
.

1) باعث احیا گلوکز می‌گردد. 2) باعث
اکسید شدن گلوکز می‌گردد
.

3) باسوربیتول ترکیب می‌گردد. 4)
سوربیتول را اکسید می‌کند
.

2) جزء غالب در مواد خشک (Dry
matter) شیر گاو، کدام ترکیب زیر است؟

1) لاکتوز 2) چربی

3) کازئین 4) پروتئین‌های
محلول در سرم شیر


3) صمغی که از جلبک‌ها (علف‌های
دریایی) استخراج و در صنایع غذایی استفاده می‌کنند، کدام است؟


1) 2)

3) 4)

4) اسولوز (Osulose) به قندی اطلاق می‌شود که حاوی .....................
.

1) گروه آلدهیدی و کتونی باشد. 2) دو
گروه کتونی باشد
.

3) دو گروه آلدهیدی باشد.
4) یک گروه آلدهیدی باشد
.

5) کدام آنزیم فعالیت خود را در aw
خیلی پایین حفظ می‌کند؟

1) آمیلاز 2)
پراکسیداز 3) فنل اکسیداز 4) لیپاز


6) ویتامین در اثر اشعه
فرابنفش ................... ساخته می‌شود
.

1) دهید روکلسترول 2)
ارگوسترول


3) اکسی کلسترول 4)
سپتواسترول


7) در روغن حاصل از Primorse
(شب چراغ یا پامچال) اسید چرب ................. به مقدار
زیاد یافت می‌شود
.

1) گاما – لینولینک
2) آلفا لینولینک


3) دلتا – لینولینک
4) اولئیکپاسخنامه شیمی موادغذایی

1) گزینه‌ی «2» صحیح است.


تمام مونوساکاریدها در واکنش با محلول فهلینگ آن را احیا می‌کند
و خود اکسید می شوند و گلوکز هم که یک مونوساکارید است پس در واکنش با محلول
فهلینگ اکسید می‌شوند
.

2) گزینه‌ی «1» صحیح است.


زیرا مواد خشک شیر گاو که در حدود 12 درصد ترکیبات شیر را
تشکیل می‌دهند شامل قند لاکتوز، پروتئین‌های محلول شیر، کازئین، چربی، مواد معدنی
و... می‌باشند که در این بین نزدیک به نیمی از مواد خشک شیر گاو را قند لاکتوز به
فرم بتا تشکیل می‌دهد و جزء اصلی آن است
.

3) گزینه‌ی «3» صحیح است.


صمغ‌ها گروه وسیعی از پلی ساکاریدها هستند که در صنایع
غذایی کاربرد زیادی دارند صمغ‌ها جزء هتروپلی ساکارید هستند
.

4) گزینه‌ی «1» صحیح است.


اسولوز (Osulose) به قندی
اطلاق می‌شود که حاوی هر دو گروه آلدهیدی و کتونی به طور همزمان باشد
.


5) گزینه‌ی «4» صحیح است.

فعالیت اکثر آنزیم‌ها در aw کم‌تر
از 85/0 متوقف می‌شود. البته در میان آنزیم لیپاز یک آنزیم استثنایی است که کاهش
aw
را تا مقادیر 3/0-1/0 نیز تحمل می‌کند.

6) گزینه‌ی «2» صحیح است.


ویتامین که ویتامین گیاهی است از اثر اشعه
فرابنفش براگوسترول ساخته می‌شود و ویتامین ، یک ویتامین حیوانی است که از
اثر اشعه فرابنفش بر 7
- دهیدروکلسترول ساخته
می‌شود
.

7) گزینه‌ی «1» صحیح است.


در روغن حاصل از شب چراغ، 72 درصد اسیدلینولئیک و 8 درصد اسید
گامالینولئیک وجود دارد که اثرات مفید زیادی دارند
.


مطالب دیگر:
📚شغل های سنتی📚شكل گيري شخصيت و عوامل مؤثر در📚شکافهای اجتماعی در ایران📚شگفتي هاي قرآن📚شلوغی ترافیک📚شلوغی ترافیک 2📚شماره تلفن📚شماره درخواست مركز عملياتي📚شماهاي-مدولاسيون-با-حامل-ديجيتال-36-ص📚شمس العماره📚شنا-49-ص📚شنا-آموزش-60-ص📚شناخت-كاربردي-Iptable📚شناسایی معیارهای سنجش آمادگی الکترونیکی 203 ص📚آب 35 ص📚آب شناسی📚آب و هواي آسيا📚آبخيزداری📚ابرها (شرح و توصيف انواع ابرها)📚آبزيان زینتی 17 ص📚آبهاي زيرزميني📚آبیاری1📚آبياري-قطره-اي-نهایی251📚اپيدميولوژي باليني بيوتروريسم 28 ص📚اتم-29-ص