بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی|32011459|iqتحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 137صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

هدف از انجام اين پژوهش طراحي و تبيين مدلي جهت ارزيابي تأثير اجزاي رويكرد مبتني بر عملكرد شرکت های صنعتی براساس استراتژي رهبري هزينه و کاهش قیمت در 5 صنعت آبمیوه و نوشیدنی، محصولات گوشتی، تولید تنقلات و محصولات لبنی در شهر تهران است. در اين مطالعه، پژوهشگر با استفاده از رويكرد استراتژیک، روابط بين اجزاي رويكرد کاهش قیمت ، رهبری هزینه و عملكرد كه سازه هاي اصلي پژوهش هستند را بررسي مي كند.
اين پژوهش در پي اين هدف است كه چگونه به کارگیری استراتژی های گوناگون (استراتژی کاهش هزینه و رهبری قیمت) و تفاوت بین آن ها، به طور مستقيم و غيرمستقيم (از طریق استراتژی های رقابتی) منجر به سطوح بالاي عملكرد ميشود. مدل مفهومي پژوهش حاضر در واقع 4 سطح در مديريت استراتژيك رقابتی، يعني رهبری هزینه، تمایز، تمرکز با رویکرد قیمت یا تمرکز و سطح بدون استراتژی را شامل می شود. از میان 40 سؤال هاي استراتژي موردنظر ،تعداد 10 سوال در سطح استراتژي تمايز،10 سوال در سطح استراتژی رهبری هزینه ، 10 سوال در سطح تمرکز با رویکرد قیمت یا تمایز و 10 سوال مربوط به سطح بدون استراتژی می باشد. جهت بررسی نرمال بودن بودن جامعه از آزمون کلوگروف-اسمنیروف تک نمونه ای استفاده گردید که نرمال بودن جامعه را تایید کرد، همچنین به منظور بررسی رابطه معنی دار بین استراتژی های سطح رقابتی سازمان و عملکرد هر صنعت، از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید که نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای مذکور بوده است. براساس نتايج حاصل، سازمان های گوناگون در یک صنعت خاص، از لحاظ استراتژی های رقابتی رهبری هزینه و کاهش قیمت، تفاوت بسیاری داشته و در صورت استفاده از یک استراتژی خاص، سطوح گوناگون در عملکرد خود داشته اند.

مقدمه
در محيط پويا و رقابتي كنوني، اهميت به‌كارگيري استراتژي مناسب در برابر رقبا بر هيچ مدير دانايي پوشيده نيست. پيروي از استراتژي درست رقابت در چنين بازاري منجر به تثبيت موقعيت سازمان در صنعت متبوع مي‌گردد.
موقعيت سازمان نسبت به ديگر بازيگران يك صنعت، تعيين‌كننده سود وي بوده و سازماني كه بتواند خود را در موقعيتي مناسب نسبت به رقباي خود قرار دهد، سودي بالاتر از ميانگين آن صنعت را كسب خواهد نمود. علاوه بر اين، چنين سازماني حتي با وجود ساختار نامناسب صنعتي كه در آن فعال است طعم شيرين بازگشت سريع سرمايه را خواهد چشيد. پايه اساسي ماندگاري چنين موقعيتي ميان رقبا حفظ مزيت رقابتي بنگاه در صنعت مربوطه است. بسته به ساختار هر صنعت، مزيت‌هاي رقابتي بنگاه‌ها در مواجهه با يكديگر ابعاد بسيار وسيعي به خود مي‌گيرد. همچنين بسته به اينكه محدوده فعاليت سازمان كل بازار را تحت پوشش خود قرار مي‌دهد يا براي بخش يا بخش‌هايي از بازار فعاليت مي‌كند نيز استراتژي‌هاي متفاوتي ميان بنگاه‌ها ديده مي‌شود. در ميان ابعاد بيشمار مزيت‌هاي رقابتي مي‌توان دو بعد پايه‌اي را به عنوان فصل مشترك اين رويكردها شناسايي نمود.
ماحصل تركيب اين دو بعد پايه‌اي با محدوده فعاليت هر سازماني در صنعت مربوطه سه استراتژي عمومي را پيش روي مديران قرار مي‌دهد كه عبارتند از:
- عرضه ارزان‌ترين محصول به بازار يا همان رهبري در قيمت (cost-leadership)
- عرضه محصول متفاوت به بازار يا استراتژي تمايز (differentiation)
- تمركز روي بخشي از بازار با رويكرد قيمت يا تمايز (focus)
هدف دو استراتژي رهبري قيمت و تمايز، تصاحب كل بازار و هدف استراتژي تمركز، بخش يا بخش‌هاي كوچكي از بازار است.

فهرست مطالب

فصل 1 کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) 4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد) روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد. 5
1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظري تحقیق) 77
1-5- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق
1-6- اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي) 6
1-7- سؤالات تحقیق 6
1-8- فرضيه‏هاي تحقیق 7
1-8-1- فرضیه اصلی 7
1-8-2- فرضیه فرعی 7
1-8-3- فرضیه اصلی 7
1-8-4- فرضیه فرعی 7
1-9- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 8
1-9-1- استراتژی 8
1-9-2- بخش بندي و تعيين بازارهاي هدف 8
1-9-3- استراتژيهاي بازاريابي 9
1-9-4- آميخته بازاريابي 10
1-10- روش شناسی تحقیق 11
1-11- شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها
1-12- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان) 14
1-13- روشها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 14
فصل 2 15
مبانی نظری تحقیق 15
2-1- مقدمه 16
2-2- استراتژي و ساختار 17
2-2-1- سازمان با استراتژي تدافعي 18
2-2-2- سازمانهاي آينده نگر 18
2-2-3- سازمانهاي تحليلگر 18
2-2-4- سازمانهاي انفعالي 18
2-3- مقايسه چهار نوع استراتژي اسنو و مايلز در تاثير بر ساختار سازمان 19
2-3-1- مقايسه دو استراتژي تمايز و حداقل هزينه در تاثير بر ساختار سازمان 19
2-3-2- مقايسه دو استراتژي تمايز و حداقل هزينه در تاثير بر ساختار سازمان 19
2-4- تفاوت ارتفاع ساختاري سازمانها با استراتژي تمايز و حداقل هزينه 20
2-5- مدیریت استراتژیک 20
2-5-1- نگرش استراتژیک و ارتباط آن با سایر نگرش ها به مدیریت 21
2-5-2- نگرش فرآیندی به مدیریت 21
2-5-3- نگرش کمی به مدیریت 21
2-5-4- نگرش رفتاری به مدیریت 22
2-5-5- نگرش سیستمی به مدیریت 22
2-5-6- نگرش اقتضائی به مدیریت 22
2-5-7- نگرش استراتژیک به مدیریت 23
2-6- سطوح استراتژی 27
2-6-1- استراتژی سطح شرکت (بنگاه) 29
2-6-2- استراتژی سطح کسب و کار (تجاری) 29
2-6-3- استراتژی های کارکردی (وظیفه ای) 29
2-7- مفهوم هماهنگی استراتژیک 30
2-8- مدیریت استراتژیک 31
2-8-1- ضرورتهای استفاده از مدیریت استراتژیك 32
2-8-2- مزایای بكارگیری مدیریت استراتژیك 33
2-9- فرایند مدیریت استراتژیك 33
2-9-1- سطوح مدیریت استراتژیک 36
2-10- استراتژی های رقابتی پورتر 37
2-10-1- استراتژی رهبری قیمت‌ها 40
2-10-1-1- مؤلفه هاي استراتژيك كاهش هزينه 46
2-10-1-2- صرفه جويي به مقياس 48
2-10-1-3- منحني تجربه 48
2-10-1-4- فرهنگ كاهش هزينه 48
2-10-2- ريسكهاي همراه در استراتژي حداقل هزينه 49
2-10-3- استراتژی تمایز 49
2-10-3-1- راههايي كه شركتها مي توانند محصول يا خدماتشان را متمايز سازند 51
2-10-3-2- عوامل ايجاد تمايز 53
2-10-3-3- هزينه در استراتژي تمايز 55
2-10-3-4- ريسكهاي موجود در استراتژي تمايز 55
2-10-3-5- استراتژيهاي موفقيت آميز تمايز 55
2-10-3-6- ايجاد ارزش افزوده براي مشتري 56
2-10-3-7- ايجاد ارزش ادراكي 56
2-10-3-8- دو نگرش در ارتباط با تمايز 57
2-10-3-9- انتخاب كيفيت 57
2-11- مديريت كيفيت جامع(TQM) 58
2-11-1- تمركز بر روي مشتري 59
2-11-2- نرخ بازگشت سرمايه 59
2-12- ارزش ويژه نام تجاري 60
2-12-1- آگاهي و شناخت نسبت به نام تجاري 61

مطالب دیگر:
🔥دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم ناهنجاریهای رفتاری دانش آموز طلاقم را كاهش یا از بین ببرم🔥دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش اموزان را به نماز و فرائض دینی جذب نمایم🔥دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم🔥اقدام پژوهی چگونه توانستم با بهبود روابط انسانی در آموزشگاهم تعامل سازنده ای با دیگر عوامل مدرسه ایجاد نمایم🔥دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم روابط بین دانش آموزان را که همچون مدرسه ای نامرئی است مدیریت و كنترل نمایم🔥دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل رفتاری و روانی یکی از دانش آموزان را بوسیله ورزش حل نمایم🔥دانلود اقدام پژوهی بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی🔥دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین دانش آموزان در جهت پیشبرد یادگیری هر چه بیشتر ترویج دهم🔥دانلود اقدام پژوهی چگونه دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی رابه کارگروهی یاهمیاری درکلاس علاقه مند کنم🔥دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان جذاب کنم🔥دانلود اقدام پژوهی چگونه ساعت تاریخ را برای خود و دانش‌آموزانم لذت بخش ساختم🔥دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم🔥دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم اختلال بی اعتنایی مقابله ای را در یکی از دانش آموزانم رفع نمایم🔥دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم روابط اجتماعی را در بین دانش آموزان مدرسه تقویت کنم🔥دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با شیوه تدریس نوین ساعت درس جغرافیا را برای خود و دانش آموزانم جذاب کنم🔥دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم رفتارهای نادرست و پرخاشگرایانه مجید را در کلاس اصلاح کنم🔥دانلود اقدام پژوهی چگونه خصلت نیکوی احترام به شخصیت همدیگر و روابط مرسوم اجتماعی را در دانش آموزان پایه پنجم نهادینه کنم🔥تحقیق درس نگهداری و بایگانی اسناد و مدارک پودمان کاربرد و اصول نگهداری لوازم خانگی🔥دانلود تحقیق فرهنگ کارآفرینی در ایران و جهان🔥دانلود تاریخچه غذاهای دریایی در دنیا و ارائه دستور پخت یکی از آنها🔥مقاله درس آفات و بیماری های گیاهان زینتی پودمان پرورش گیاهان زینتی در خانه🔥تحقیق تاثیر تغذیه مناسب در مبارزه با بیماریها🔥دانلود آشنایی با انواع بیماری ها پودمان تغذیه و سلامت خانواده🔥دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم خط نوشتاری مهدیه را بهبود بخشم🔥دانلود تحقیق درس خانواده و محیط زیست پودمان تغذیه و سلامت خانواده