رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین بر اساس مدل ارزیابی عملکرد متوازن (BSC) با استفاده از تکنیک TOPSIS|32011442|iqتحقیق حاضر با عنوان بررسی از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 337صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:


چکیده:
با توجه به تأثیر بسیار بالای صنعت بیمه بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها، ارزیابی عملکرد در شرکت های بیمه ای از اهمیّت بسیار بالایی برخوردار می باشد و از آنجائیکه شرکت های بیمه از لحاظ ساختاری و نوع فعالیت بسیار گسترده می باشند لذا نیاز به کنترل و ارزیابی عملکرد در آنها مضاعف می گردد. از این رو ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه با بررسی کیفیت و چگونگی عملکرد و مقایسه آن ها گامی برای بهبود مستمر عملکرد شعب می باشد. امروزه مسأله اساسی جهت ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه و یا مؤسساتی که دارای بخش های متعدد و شعب فراوان می باشند، این است که تاکنون روش ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر در این خصوص ارائه نگردیده است؛ لذا این پژوهش بر آن است که با الهام گرفتن از مدل کارت امتیازی متوازن مدلی را برای ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه طراحی کرده و سپس به رتبه بندی شعب شرکت های بیمه بپردازد. بدین منظور از طریق مطالعه اسنادی و مصاحبه با خبرگان، کارشناسان و مدیران صنعت بیمه، مؤثرترین شاخص های عملکردی شناسایی و به طور کلی در قالب یازده معیار و 48 شاخص در چهار حوزه مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری طبقه بندی گردیده است. سپس از طریق پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان و نیز استفاده از آزمون های آماری به کمک نرم افزار SPSS به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که مدل کارت امتیازی متوازن و هر یک از ابعاد چهارگانه مدل در ارزیابی شعب بیمه کارآفرین از اهمیّت معناداری برخوردار می باشد و با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید که ابعاد مدل کارت امتیازی متوازن در صنعت بیمه از اهمیّت یکسانی برخوردار می باشند. در نهایت نیز با استفاده از تکنیک TOPSIS به رتبه بندی شعب بیمه کارآفرین در شهرستان های کاشان، همدان و اصفهان در سال های 1389 و 1390 پرداخته شد.

مقدمه:
سازمان های امروزی با افزایش روزافزون رقابت به علّت جهانی شدن تجارت، انفجار تکنولوژی و دانش سازمانی، خلق دانش و توانایی نوآوری با چالش های عدیده ای از جمله؛ منابع مالی محدود و در حال اتمام، افزایش انتظارات مشتریان و فشار برای شفافیت و پاسخگویی بیشتر، افزایش وظایف و فعالیت ها و هجوم راه حل های مدیریتی متفاوت برای بهبود وضعیت سازمان مواجه هستند. در چنین فضایی ارزیابی عملکرد بسیار پیچیده و دشوار می باشد. از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروزی دست یابی به شیوه ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر می باشد (طبری، 1387، ص 12).
با ظهور عصر اطلاعات، ارزیابی عملکرد سازمان ها تنها با به کارگیری معیارهای مالی گذشته امکان پذیر نمی باشد و سازمان ها نیازمند ارزیابی در کلیه ابعاد مالی و غیرمالی خود می باشند. لذا ایجاد تحول در سیستم ارزیابی و بهره گیری از روش های ارزیابی عملکرد نوین اجتناب ناپذیر می باشد (صفری و مداح، 1382، ص 25).
تاکنون ابزارهای مختلفی جهت پوشش به این خلأ ارائه شده است که مشهورترین آنها ابزاری با نام کارت امتیازی متوازن (BSC) می باشد. روش ارزیابی عملکرد متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد، علاوه بر ارزیابی مالی که متکی بر مقیاس های حسابداری سنتی می باشد، عملکرد سازمان را از کلیه ابعاد اعم از مالی و غیر مالی مورد ارزیابی قرار می دهد.
صنعت بیمه از جمله صنایعی است که در اقتصاد جدید و تجارت داخلی و خارجی و نقش اساسی که در تولید ناخالص داخلی ایفا می کند، از اعتبار و اهمیّت بالایی برخوردار است. ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه علاوه بر مشخص کردن جایگاه کلی بنگاه در صنعت و بازار و آگاهی دادن به ذینفعان، باعث افزایش رقابت و پویایی صنعت و توسعه جامعه می گردد (حاجیانی، 1389، ص 77).
شیوه های ارزیابی عملکرد در صنعت بیمه شامل شیوه های مورد استفاده از سوی شرکت های بیمه در داخل سازمان جهت ارزیابی واحدها، شعب و نمایندگی های شرکت و شیوه هایی که از سوی عوامل بیرون سازمان اعمال می شود، می باشد.
ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه با بررسی کیفیت و چگونگی عملکرد و مقاسیه آن ها گامی برای بهبود مستمر عملکرد این شعب می باشد، لذا تحقیق حاضر بر آن است که جهت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب شرکت های بیمه بر اساس عملکردشان به ارزیابی آنها بپردازد. بدین خاطر، جهت ارزیابی عملکرد شعب شرکت های بیمه پس از بررسی مدل های متنوع ارزیابی عملکرد، مدل ارزیابی عملکرد متوازن، به عنوان چارچوب تحقیق در نظر گرفته شد. در شروع کار تحقیق، شاخص های کلیدی عملکرد شناسایی و به تأیید نهایی از نظر مدیران، کارشناسان و خبرگان صنعت بیمه رسانده شدند و بعد از آن اطلاعات مربوط به هر یک از شاخص ها جمع آوری گردید. در ادامه با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان از طریق وزن دهی به شاخص ها، درجه اهمیّت و اولویت هر یک از آنها تعیین و مدل پیشنهادی و کاربردی در راستای وصول به شاخص های مناسب برای رتبه بندی شعب شرکت های بیمه ارائه گردید. در پایان جهت رتبه بندی شعب شرکت های بیمه از تکنیک TOPSIS استفاده گردید.
بنابراین فرآیند کلی تحقیق حاضر از 3 مرحلة مرور ادبیات، جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل اطلاعات تشکیل شده است که شامل؛ تعریف مسأله، بررسی مدل های ارزیابی عملکرد و انتخاب مدل ارزیابی عملکرد متوازن، استخراج شاخص های عملکردی، تأیید نهایی شاخص ها و جمع آوری اطلاعات، تعیین درجه اهمیّت معیارها و شاخص های عملکردی (اولویت بندی شاخص ها)، طراحی مدل مناسب ارزیابی عملکرد، در نهایت رتبه بندی شعب شرکت های بیمه ای (اجرای مدل) می باشد. لازم به ذکر است که مدل پیشنهادی با الهام گرفتن از مدل ارزیابی عملکرد متوازن، 48 شاخص در قالب 11 معیار به تفکیک هر جنبه ارائه شده است.


فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اوّل: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- تعریف مسأله 6
1-3- ضرورت تحقیق 8
1-4- سؤالات تحقیق 9
1-5- فرضیات تحقیق 10
1-6- اهداف تحقیق 10
1-7- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق 11
1-8- روش تحقیق 12
1-9- قلمرو تحقیق 12
1-9-1- قلمرو موضوعی 12
1-9-2- قلمرو مکانی 13
1-9-3- قلمرو زمانی 13
1-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها 13
1-11- محدودیت های تحقیق 14
1-12- سوابق موضوع 14
1-13- شرح واژگان كليدي 16
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- مروری بر صنعت بیمه 19
2-1-1- مقدمه 19
2-1-2- تعریف بیمه 20
2-1-2-1-تعریف بیمه از لحاظ لغوی 20
2-1-2-2- تعریف بیمه از لحاظ قانون بیمه 21
2-1-2-3- تعریف بیمه از لحاظ فنی 21
2-1-2-4- تعریف بیمه از لحاظ مالی 21
2-1-2-5- تعریف بیمه در فرهنگستان ایران 21
2-1-3- تارخچه بیمه 22
2-1-3-1- تارخچه بیمه در جهان 22
2-1-3-2- تاریخچه بیمه در ایران 25
2-1-3-3- جایگاه بیمه بعد از انقلاب اسلامی 27
2-1-3-4- بیمه در جهان امروز 28
2-1-4- انواع بیمه 29
2-1-4-1- بیمه های اجتماعی 29
2-1-4-2- بیمه های بازرگانی 30
2-1-4-3- مقايسه بيمه های بازرگانی و اجتماعی 31
2-1-5- برخی از تعاریف و اصطلاحات بیمه ای 31
2-2- مروری بر ارزیابی عملکرد 33
2-2-1- مقدمه 33
2-2-2-تاریخچه ارزیابی عملکرد 34
2-2-2-1- تاریخچه ارزیابی عملکرد در جهان 34
2-2-2-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران 35
2-2-3- تعریف اندازه گیری 36
2-2-4- دلایل اندازه گیری 36
2-2-5- تعریف و مفهوم عملکرد 36
2-2-6- انواع ارزیابی 37
2-2-6-1-ارزيابي آينده نگر 37
2-2-6-2-ارزيابي گذشته نگر 37
2-2-7- مراحل ارزیابی 38
2-2-8- تعریف و مفهوم ارزیابی عملکرد 39
2-2-9- کارکردهای ارزیابی عملکرد 40
2-2-10- دلایل ارزیابی عملکرد 41
2-2-11- اهداف ارزیابی عملکرد 42
2-2-12- ضرورت و اهمیّت ارزیابی عملکرد 42
2-2-13- ابعاد ارزیابی عملکرد 43
2-2-14- فرآیند ارزیابی عملکرد 45
2-2-15- شاخص ها و استانداردهای ارزیابی عملکرد 48
2-2-15-1-تعریف استاندارد 48
2-2-15-2- تعریف شاخص 48
2-2-15-3- انواع شاخص های عملکردی 49
2-2-15-4- خصوصیات شاخص های عملکرد ایده آل 50
2-2-15-4-1- شاخص های مطلوب عملکرد از نظر پیتر دراکر 50
2-2-15-4-2- خصوصیات شاخص های عملکرد از نظر گلوبرسون 50
2-2-15-4-3- اصول شاخص های عملکرد از نظر ماسکل 51
2-2-15-4-4- شاخص های عملکرد در مدل سینک و تاتل 52
2-2-15-4-5- شاخص های عملکرد در مدل نتایج و تعیین کننده ها 52
2-2-15-4-6- شاخص های عملکرد در مدل هرم عملکرد 53
2-2-16- مدیریت عملکرد 54
2-2-16-1- تعریف مدیریت عملکرد 54
2-2-16-2- مزيّت هاي مديريت عملکرد 55
2-2-16-3- پیش نیازهای مدیریت عملکرد 56
2-2-16-4- حرکت از ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد 56
2-2-16-5- شرایط حرکت مؤثر از ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد 56
2-2-16-6- تفاوت مدیریت عملکرد با ارزیابی عملکرد 57

مطالب دیگر:
بررسی طراحي سايت سیستم آموزش مجازی تحت وبطراحی وب سایت نمونه با PHPپروژه طراحي سايت فروشگاه آنلاين موبایل با ASP.NET‎طراحي سايت اتحاديه مدارس کشور به زبان ASP.NETپروژه طراحی سایت نوبت دهی آنلاین پزشکی‎تحقیق آموزشی وب سایت HTMLپروژه طراحی وب سایت رستوران با PHPطراحی یک وب سایت با ASPطراحی وب سایت روانشناسی با زبان PHPطراحی وب سایت با سیستم مدیریت محتوای جوملاطراحی وب سایت سیستم ثبت نام دانشجویی با phpپروژه كتابخانه آنلاين همراه با پايگاه داده SQLServerدانلود پروژه HTML وب سایت امداد و نجاتپروژه برنامه نویسی و طراحی یک فروشگاه ساز اینترنتی با زبان phpطراحی یک وب سایت به زبان ساده HTMLپکیج گزارش کار ماشین های الکتریکیمبانی نظری و پژوهش های نظریه ها و مفاهیم سرمایه گذاریمبانی نظری و پژوهش های نظریه ها و مفاهیم سود تقسیمی و جریانهای نقدیمبانی نظری و پژوهش های تحقیق نظریه ها و مفاهیم سود اقتصادی و سود حسابداریمبانی نظری و پژوهش های تحقیق نظریه ها و مفاهیم سرمایه فکریمبانی نظری و پژوهش های تحقیق نظریه ها و مفاهیم صنعت و توسعه گردشگری و جهانگردیمبانی نظری و پژوهش های تحقیق نظریه ها و مفاهیم عدم تقارن اطلاعاتي و تمركز مالكيت با مديريتمبانی نظری و پژوهش های تحقیق نظریه ها و مفاهیم عملکرد مالی و سودآوریمبانی نظری و پژوهش های تحقیق نظریه ها و مفاهیم کیفیت سود و مدیریت سودمبانی نظری و پژوهش های تحقیق نظریه ها و مفاهیم هيجانات مثبت و سلامت روان