بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس|32011142|iqبررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت¬های گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورستحقیق حاضر با عنوان بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکتهای گروه با بازده سهام شرکت اصلي پذيرفته شده در بورس از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 132 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.
===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================
قسمتهایی کوتاه از متن:چكيده:هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا سرمایه گذاران، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، عامل مدیریت سود شرکت های گروه را درک کرده و در تصمیم گیری های خود لحاظ می کنند یا نه؟ با توجه به اینکه واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات منتشره نهایتاً در بازده سهام منعکس می شود، بنابراین رابطه رفتار مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت اصلی برای 45 نمونه آماری طی دوره زمانی1382 الی1386مورد بررسی قرار گرفته و برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت های گروه از مدل تعدیل شده جونز (1995) استفاده شده است. در این پژوهش کل اقلام تعهدی و اجزای اختیاری و غیر اختیاری شرکت های گروه به عنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام شرکت اصلی به عنوان متغیر وابسته می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی و ضریب تعیین استفاده شده است و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که رابطه ضعیفی بین مدیریت سود شرکت های گروه با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.مقدمه:مدیریت سود نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی نشان دادن سود شرکت جهت رسیدن به یک سطح مطلوب و مورد نظر می باشد. مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران با استفاده از قضاوت (تشخیص) در گزارش گری مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و ...) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، در گزارشگری مالی تغییر ایجاد می کنند(پورحیدری و همتی، 1383،ص 49)1.انتخاب و تغيير اصول پذيرفته شده حسابداري اجازه مي دهد بسياري از معاملات با يك يا چند روش مختلف ثبت شود .به عنوان مثال از بين روش هاي اولين صادره از اولين وارده، اولين صادره از آخرين وارده و ميانگين موزون براي حسابداري موجودي ها، روش استهلاك خط مستقيم و نزولي براي دارايي هاي ثابت، روش هزينه يابي كامل و كوشش هاي موفقیت آميز براي هزينه هاي استخراج نفت و گاز، روش كار تكميل شده و درصد پيشرفت كار براي قراردادهاي بلند مدت، مي توان يكي از روشهاي فوق را انتخاب كرد و بعداً آن را تغيير داد. به علاوه، مديران اقلام تعهدي صورت هاي مالي را مديريت مي كنند، زيرا اقلام تعهدي از انعطاف بيشتري برخوردار هستند. برآوردهايي همچون عمر مفيد دارايي ثابت، قابليت وصول مطالبات، نرخ تنزيل تعهدات بازنشستگي و ساير اقلام تعهدي پايان سال كه سود گزارش شده را تعديل مي كنند، ابزارهاي سنتي هستند كه مديران در طول زمان ازآنها استفاده كرده و مستقيما قابل مشاهده نيستند (مرادی و همکاران، 1387،ص51)2.نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه مديريت سود مي تواند سبب افزايش قيمت هاي سهام شود. تحقيقات انجام شده مدارك مناسبي در مورد مديريت (دستكاري) سود در شرايط مختلف اقتصادي نشان مي دهد. مدیران به صورت فرصت طلبانه برسود خالص مديريت مي كنند. مثلا در دوره هايي كه قيمت سهام رشد بالايي دارد به دليل ورود سرمايه گذاران غيرحرفه اي و عدم توجه حرفه اي ها به اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي، مديران اقدام به مديريت سود مي كنند. البته در دوره هايي كه قيمت سهام رشد كمي داشته باشد، بدليل آگاهي سرمايه گذاران از كاهش قيمت ها، اثر مديريت سود خنثي شده و اين امر باعث كاهش بازده غيرعادي سهام مي شود. در دوره اي كه قيمت ها از رشد متوسطي برخوردار هستند، سرمايه گذاران حرفه اي نسبت به اطلاعات مندرج در صورت هاي مالي توجه بيشتري دارند و سودهاي تعديل شده و غير تعديل شده(به دليل مديريت سود) را از يكديگر تفكيك مي كنند(همان منبع،ص51)3.فهرست مطلبچكيده:.. 1مقدمه:.. 2فصل اول: کلیات تحقیق1-1-مقدمه : 42-1)بیان مسأله 63-1)اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش 74-1)اهداف پژوهش 81-4-1)اهداف خاص پژوهش 82-4-1)اهداف کاربردی پژوهش 85-1)فرضیههای پژوهش 86-1)قلمرو مکانی پژوهش 97-1)قلمرو زمانی پژوهش 98-1)روش پژوهش 99-1)تعریف مفاهیم و واژههای خاص 1010-1)ساختار پژوهش 11فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2- مقدمه: 132-2)مفهوم سود گزارش شده و سود واقعی 143-2)مفهوم کیفیت سود در بحث مدیریت سود 151-3-2)عناصر تأثيرگذار بركيفيت سود 161-1-3-2)روشهاي مورد استفاده حسابداري 162-1-3-2)درجه اطمينان برآوردهاي حسابداري 183-1-3-2)قابليت اعتماد سود 194-1-3-2)ساختار سرمايه 205-1-3-2)حفظ و نگهداشت سرمايه 206-1-3-2)هزينههاي اختياري 227-1-3-2)ويژگي(كيفيت)مديريت 228-1-3-2)ويژگيهاي مالي 239-1-3-2)عوامل سياسي و اقتصادي 242-3-2)روشهاي ارزيابي كيفيت سود 253-3-2)كاربرد تجزيه و تحليل عناصر صورتهاي مالي مرتبط با بحث مدیریت سود 251-3-3-2)تجزيه و تحليل ترازنامه 262-3-3-2)تجزيه و تحليل صورت جريان وجوه نقد 274-2)صورت جريان وجوه نقد و حسابداري تعهدي 295-2)اهميت اطلاعات مبتني بر جريانهاي نقدي در ارزيابي واحدهای انتفاعی 306-2)مبانی نظری مربوط به مديريت سود 311-6-2)فرضیه طرح پاداش 352-6-2)فرضیه قرارداد بدهی 363-6-2)فرضیه هزینه سیاسی 374-6-2)تئوری نمایندگی 385-6-2)انواع قراردادها و نظريه نمايندگي 421-5-6-2)قرارداد برمبناي رفتار يا زمان 432-5-6-2)قرارداد برمبناي نتيجه يا محرك 436-6-2)هموار سازي سود 441-6-6-2)انگيزههاي هموارسازي سود 462-6-6-2)ابعاد هموارسازي سود 483-6-6-2)روشهای هموارسازی سود 491-3-6-6-2)تنظيم زمان معامله 492-3-6-6-2)روشهاي تسهيم هزينه 504-6-6-2)انواع هموارسازي سود 507-6-2)حسابداري تعديلات جامع 528-6-2)حساب سازي 529-6-2)مديريت سود خوب در برابر مديريت سود بد 5310-6-2)مدیریت سود و تقلب حسابداری 5411-6-2)نقش مدیریت و کمیته حسابرسی در ارتباط با مدیریت سود 5412-6-2)مدلهای اندازهگیری مدیریت سود 551-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری(مدل جونز،1991) 552-12-6-2)مدل اقلام تعهدی یگانه 593-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی 604-12-6-2)مدل توزیعی 627-2)مبانی نظری مربوط به بازده سهام 648-2)شرکتهای فرعی، اصلی و گروه 699-2)پیشینه پژوهش 711-9-2)پژوهشهای خارجی: 712-9-2)پژوهشهای داخلی: 76فصل سوم: روش اجرای تحقیق1-3- مقدمه: 802-3)فرضیههای پژوهش: 813-3)متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها 824-3)جامعه آماری 855-3)نمونه آماری 866-3)روش جمع آوری دادهها 867-3)روش پژوهش 878-3)آمار توصيفي 879-3)آماراستنباطي 89فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها1-4-‏ مقدمه‏: 912-4)شاخصهای توصيفي متغیرهای پژوهش 911-2-4)شاخصهای توصيفي بازده سهام شرکتهای اصلی 912-2-4)شاخصهای توصيفي حجم اقلام تعهدی شرکتهای گروه 923-2-4)شاخصهای توصيفي اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه 924-2-4)شاخصهای توصيفي اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکتهای گروه 933-4)آزمون كولموگروف اسميرنف براي تعیین نرمال یا غیر نرمال بودن متغيرهای پژوهش 944-4)آزمون فرضیههای پژوهش 971-4-4)آزمون فرضیه اصلی 972-4-4)آزمون فرضیه فرعی اول 993-4-4)آزمون فرضیه فرعی دوم 100فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات1-5-مقدمه: 1042-5)نتیجه گیری 1053-5)پیشنهادهای پژوهش 1071-3-5)پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش 1072-3-5)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی 1094-5)محدودیتهای پژوهش 109پیوستها:منابع و ماخذ:منابع فارسي: 116منابع لاتین: 119چکیده انگلیسی ............120

مطالب دیگر:
📜پاورپوینت فصل دوم کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز تالیف ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن میرزائی اهرنجانی📜پاورپوینت فصل سوم کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز تالیف ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن میرزائی اهرنجانی📜پاورپوینت فصل چهارم کتاب سازمانها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز تالیف ریچارد اسکات ترجمه دکتر حسن میرزائی اهرنجانی📜پروژه تحلیل فضای شهری چهارراه ولیعصر تهران به صورت word📜طرح لایه باز کارت ویزیت ساخت انواع کابینت تمام چوب pvc و mdf📜کارت ویزیت کابینت سازی📜طرح لایه برچسب عرقیات گیاهی گلاب (مارک گلاب)📜طرح لایه برچسب کرفس📜کاهش وزن در یک هفته📜آبلیموی طبیعی برچسب لایه باز (لیبل آبلیمو)📜آموزش کامل لاک زدن ناخن برای بانوان📜آموزش کامل آرایش لبها برای بانوان📜پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت بازاریابی تالیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده با موضوع ارزیابی نقش حساس بازاریابی در عملکرد سازمان📜پاورپوینت فصل پنجم کتاب مدیریت بازاریابی تالیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده با موضوع بررسی محیط بازاریابی📜طرح برچسب سبزی خورشتی و سبزی خوردن📜کارت ویزیت پخش مواد غذایی با فرمت فایل psd📜پاورپوینت تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار بدهی📜پاورپوینت بررسی کارکرد بانکهای سرمایه گذاری با سایر نهاد‌های مالی📜پاورپوینت و اسلاید درباره بوشهر (183 اسلاید)📜آموزش پارتیشن بندی و تغییر فرمت هارد (بخش اول)📜لیبل قالب دار عسل طبیعی (لیبل عسل قالبدار)📜پاورپوینت و اسلاید درباره قزوین (114 اسلاید)📜پاورپوینت و اسلاید درباره 14 معصوم (پاورپوینت قصه معصومین)📜پاورپوینت مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایمنی و حفاظت کار درحین اجرا در 42 اسلاید📜پاورپوینت بازآفرینی، بهسازی و ساماندهی میدان قیصریه لار