بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال در بورس

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال در بورس وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال در بورس|32011052|iqتحقیق حاضر با عنوان بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییردر وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت های پذیرفته شده در بورس از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 146 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
محافظه کاری به عنوان يکي از اصول محدودکننده حسابداري، سال‌ها است که مورد استفاده حسابداران قرار می‌گیرد و علي رغم انتقادات فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در ميان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است . به طوري که‌ می توان دوام و بقای محافظه کاری را در مقابل انتقادات وارده بر آن در طول ساليان طولانی گواهی بر مبانی بنيادين اين اصل دانست. در این تحقیق ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها با بازده غیر عادی و همچنین تأثیر متغیر های تعدیل گر تغییر در سود، تغییر در دارایی‌های غیر نقدی، تغییر در هزینه بهره پرداختی، تغییر در سود سهام پرداختی، اندازه شرکت، اهرم مالی و میزان وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاریهای کوتاه مدت مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق 4 سال و از سال 1385 تا 1388 انتخاب و آزمون فرضيه ها با نرم افزارSPSS و به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده در اين پژوهش حاکی از این است که تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده در شرکت ها ارتباط مثبت و معنی داری با بازده غیر عادی دارد و همچنین محافظه کاری حسابداری ارتباط مستقیم و منفی معنی دار با بازده غیر عادی دارد. از دیگر نتایج این تحقیق می توان به این نکته اشاره کرد که متغیر های تغییر در سود، تغییر در مخارج تحقیق و توسعه، تغییر در سود سهام پرداختی، اندازه شرکت و وجه نقد بعلاوه سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت بر روابط میان محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی تاثیر گذار هستند.

مقدمه

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
مديران به عنوان مسئول تهيه صورت‌های مالي با وقوف کامل بر وضعيت مالی شرکت و با برخورداري از سطح آگاهی بيشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت‌های مالی، به طور بالقوه سعي دارند که تصوير واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند . براي مثال ممکن است از طريق منظور نمودن هزینه های يک دوره به عنوان دارايي، باعث کاهش هزینه‌ها و گزارش سود بیشتر در صورت‌های مالي شوند . همچنين ممکن است دارایی‌ها و سرمايه واحد تجاري بيشتر از ميزان واقعي گزارش گردد . نتيجه كلي اين عمليات چنين خواهد بود كه تصوير واحد تجاري بهتر از وضعيت واقعي به نظر می‌رسد و انگيزه تزريق سرمايه و منابع مالي از طریق افراد برون سازماني به شرکت افزایش می‌یابد . در چنين شرایطی اصول و رویه‌های حسابداري به پشتوانه مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری، با هدف متعادل کردن خوش بيني مديران، حمايت از حقوق ذی‌نفعان و ارائه منصفانه صورت‌های مالي، مفهوم محافظه کاری را به کار می‌برند. محافظه كاري كه بر اعمال احتياط در شناسايي و اندازه گيري درآمدها و دارایی‌ها دلالت دارد، يكي از مهم‌ترین میثاق‌های محدود كننده صورت‌های مالي به شمار می‌رود.
طي سال‌ها تحقیقات زیادی در رابطه با ارتباط و تأثیر محافظه کاری حسابداری بر متغیر های مالی و غیر مالی صورت گرفته است اما تحقیقات کمی در مورد ارتباط محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها با بازده غیر عادی آنها انجام شده است. این تحقیق در صدد آن است که ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و تغییر در خالص وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی شرکتها را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

فهرست مطالب

چكيده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
3-1 بیان مسئله تحقیق 7
4-1 چارچوب نظری 8
5-1 فرضیه‌های تحقیق 10
6-1 اهداف تحقیق 10
7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 11
8-1 قلمرو تحقیق 12
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق 12
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق 12
3-8-1 قلمرو موضوعي تحقیق 12
9-1 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی 12
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه 15
2-2-مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 16
1-2-2 اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی 16
2-2-2 عمده‌ترین اهداف گزارشگری مالی 16
3-2-2 ارتباط وجه نقد با سود 17
4-2-2 سود(کیفیت حسابداری) به عنوان وسیله‌ای برای پیش بینی 18
5-2-2 ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد 19
6-2-2 اهمیت فوق‌العاده جریان‌های نقدی عملیاتی 20
7-2-2 تاریخچه صورت وجه نقد 20
8-2-2 وجه نقد و چارچوب نظری 23
9-2-2 حرکت به سوی جریان‌های نقدی 24
10-2-2 مدیریت نقدینگی ، توانایی واریز بدهی‌ها و انعطاف پذیری 25
11-2-2 اهمیت جریان‌های نقدی 26
3-2 بخش دوم مبانی نظری تحقیق- محافظه کاری 28
1-3-2. تعريف محافظه كاري 28
2-3-2 . جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري 30
3-3-2 . احتياط 30
4-3-2. معيارهاي ارزيابی محافظه کاري 31
1-4-3-2. معيارهاي خالص دارایی‌ها 31
2-4-3-2. معيارهاي سود و اقلام تعهدي 31
3-4-3-2. معيارهاي رابطه سود و بازده سهام 32
5-3-2. تقسیم انواع محافظه کاری 33
1-5-3-2. محافظه کاری مشروط: (محافظه کاری سود و زیانی- محافظه کاری از پیش تعیین شده) 33
2-5-3-2. محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه‌ای- محافظه کاری آینده نگر) 34
6-3-2.روش‌های اندازه گیری محافظه کاری: 34
1-6-3-2. روش‌ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط 34
2-6-3-2 روش‌های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط 37
4-2. بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره 38
1-4-2.بازده 38
2-4-2.روش‌های محاسبه بازده سهامداران 39
3-4-2. بازده مورد انتظار 43
4-4-2.بازده مورد انتظار پرتفولیو 43
5-4-2 بازده غیرعادی سهام 45
6-4-2 تئوری بازار کارا 48
7-4-2 تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی 49
8-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارا 49
9-4-2

مطالب دیگر:
📒دانلود پاورپوینت عایق کاری ساختمان📒پاورپوینت آموزش طبقه بندی کالاها 📒پاورپوینت ضرورت برنامه ریزی استراتژیک📒پاورپوینت شیمی و فیزیک 2📒پاورپوینت صدا در معماری📒پاورپونیت طراحی رابط کاربر📒پاورپوینت صمغ کتیرا و خواص آن📒پاورپوینت طبیعت در فرهنگ اسلام📒پاورپوینت شناسایی عوامل موفقیت سیستم EIS📒پاورپوینت طراحی خانه های مسکونی📒پاورپوینت آشنایی با شهر شیراز📒پاورپوینت طراحی داخلی رشته معماری📒پاورپوینت طراحی در سطح مولفه📒پاورپوینت طراحی ساختار سازمانی 📒پاورپوینت طراحی و تجزیه و تحلیل سیستمها📒پاورپوینت تزئینات داخلی و معماری داخلی📒پاورپوینت انواع شیشه و کاربرد آن در ساختمان در 33 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر 📒پاورپوینت جغرافیای پنجم ابتدایی📒پاورپوینت تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی📒طرح درس پاورپوینت ریاضی دوم ابتدایی📒پاورپوینت طراحی محصولات از ایده📒پاورپوینت علوم تجربی پایه پنجم📒پاورپوینت مديريت رفتار سازمانی و شبکه های ارتباطی📒پاورپوینت معماری پیش از تاریخ و بین النهرین📒پاورپوینت مستندسازی در مدیریت