بررسی عوامل موثر بر رشد صنعتی در ایران

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی عوامل موثر بر رشد صنعتی در ایران وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
بررسی عوامل موثر بر رشد صنعتی در ایران|32008168|iq

دانلود پایان نامه در 85 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.


قسمتهایی کوتاه از متن:

بیان مسئله
بخش صنعت نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد . صنایع را بر حسب نقش و اهمیتی که در اقتصاد دارند به سه گروه تقسیم میکنیم : 1 – صنایع 2 – صنایع میانی 3 – صنایع پایانی صنعتی شدن به عنوان کوتاه ترین راه در جهت خاتمه دادن به عقب ماندگی های فنی و اقتصادی در کمترین زمان شناخته شده است . رشد بخش صنعت و به دنبال کشیدن سایر بخشها ی اقتصادی ، اشتغال ، تولید و درامد را در کل اقتصاد افزایش خواهد داد و همچنین چون با فرایند صنعتی شدن درامدها با سرعت بیشتری افزایش می یابد ، پس انداز و سرمایه گذاری ها را افزوده و در نتیجه عرضه و تقاضای کالاها و خدمات را افزایش میدهد . توسعه اقتصادی بعنوان یکی از حیاتی ترین منابع رشد اقتصاد به شمار می رود(که نمایه های فوق العادی را فراهم می کند). که بخش مالی، با استفاده از 2 کانال بررشد اقتصادی تاثیر می گذارد: اختصاص منبع بهبود یافته و شتاب بخشی توسعه ی فناورانه. این اثرات از نقش سازمان های مالی مداخله گرایانه که پس اندازها را برای اهداف سرمایه گذارانه به کار می گیرند نشات می گیرند و یک انتقال با هزینه پایین سرمایه های خارجی را تسهیل ساخته و اختصاص کارامدی از سرمایه را فراهم می کند. مطالعات تجربی و نظری، شاخص های متفاوت از جمله سطح اعتبار بانکی، میزان سود و بهره وری در بخش مالی را جهت شناسایی اثرات واسطه گرایانه بانکی و توسعه ی مالی برروی رشد اقتصادی مطالعه می کنند.(حسنو فخری وهمکاران،2013،ص597)

ضرورت انجام تحقیق
مطالعات در مورد تجارت خارجی ، نقش اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی نشان می دهد که صادرات و واردات می توانند نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشند. می توان گفت در تحول اقتصادی کشورها به سوی رشد، بین الگوی تولید و واردات و صادرات پیوندی ناگسستنی وجود دارد و می توان آنها را به عنوان عاملی مهم و تأثیرگذار در کشورهای در حال توسعه، وارد مدل رشد کرد.
بطور کلی، کشورهای درحال توسعه، ازنظر ساختار اقتصادی دارای ویژگی های مشترکی هستند. به عنوان مثال می توان نوع تولید در این کشورها را نام برد که بیشتر، محصولات کشاورزی و سنتی را در برمی گیرد. حال جهت انتقال از مرحله سنتی به مرحله تولید صنعتی و گذراندن مراحل توسعه اقتصادی، واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و فن آوری مناسب، زمینه ساز تحول صنعتی و اجتماعی می باشد. اگر سیاستهای عمرانی کشور در طول دوره موردنظر در جهت تشویق و توسعه صنعتی طرح ریزی شده باشد، در چنین شرایطی واردات به طور طبیعی سیر صعودی خود را طی خواهد کرد؛ زیرا کشورهای درحال توسعه در مراحل انتقالی توسعه اقتصادی، به تأسیس زیربناهای سرمایه ای ـ که واردات کالاهای سرمایه ای نقش بسیار مهمی در ایجاد آن دارد ـ نیازمندند . طبق نظر هیرشمن ، استراتژی جانشینی واردات با تولید کالاهای مصرفی با دوام آغاز می شود. در این صورت، کالاهای سرمایه ای مورد نیاز باید از طریق واردات تأمین گردد و تولید با مونتاژ محصولات مصرفی بادوام صورت گیرد. سپس در مراحل بعدی، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای از طریق آثار پیوندهای پسین، تولید می گردد .
مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد تمام کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم استفاده بهینه از ظرفیت های مواجه هستند. حال چنانچه تقاضای خارجی (صادرات) در اقتصاد کشوری شکل بگیرد، طبیعی است که می توان ظرفیت های بدون استفاده را به کار گرفت. افزایش ظرفیت های تولیدی به منظور صادرات غیرنفتی بر پدیدة اشتغال، رکود و تورم تأثیر خواهد گذاشت. توسعه صادرات غیرنفتی همچنین می تواند از جنبه های سیاسی و اجتماعی برای دولت ها مفید باشد ایران کشوری است که دارای مزیت های فراوانی در تولید کالاها می باشد. در زمینه منابع طبیعی، نفت و گاز و معادن کانی و غیرکانی از کشورهای غنی محسوب می شود. در زمینه نیروی انسانی ـ طبق آمار موجود ایران از جمعیت جوانی برخوردار است؛ که اگر با مدیریت صحیح همراه گردد، می تواند به عنوان یکی از مزیت های کشور در زمینه تولید و صادرات تلقی گردد. همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص ایران و واقع شدن در مسیر شرق به غرب، و ارتباط با دریا از شمال و جنوب، یکی از بهترین موقعیت های استراتژیک را به خصوص برای صادرات پدید آورده است در بیشتر کشورهای درحال توسعه، صادرات فاقد تنوع است؛ به همین دلیل با کوچکترین نوسانی در بهای جهانی این کالاها، یک باره تراز پرداخت ها دچار عدم موازنه می شود و حیات اقتصادی آن ها را تهدید می کند. بنابراین بی ثباتی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات، یکی از عمده ترین معضلات در این گونه کشورهاست. این بی ثباتی نه تنها امکان برنامه ریزی بلندمدت را از برنامه ریزان اقتصادی سلب می کند؛ بلکه باعث شکست برنامه های تدوینی نیز خواهد شد. بنابراین توجه به امر صادرات غیرنفتی جهت افزایش درآمدهای ارزی، با توجه به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، ضروری خواهد شد.

ساختار تحقیق
این تحقیق شامل پنج فصل می باشد. فصل اول کلیات تحقیق در قالب ضرورت، اهداف، پرسشها و فرضیه های تحقیق می باشد. در فصل دوم مطالعات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور در رابطه با موضوع تحقیق، مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم به مبانی نظری و ادبیات موضوع پرداخته و رشد اقتصادی و نقش عوامل تولید، نظریه ها و مدلهای رشد اقتصادی بررسی می شوند، سپس ساختار مدل و روش تحقیق عنوان می گردد. در فصل چهارم ضمن معرفی مدل و متغیرهای مربوطه، تجزیه و تحلیل نتایج استخراج شده از مدل مربوطه ارائه می شود. در نهایت در فصل پنجم یافته های تحقیق بصورت نتیجه گیری عنوان شده و بر اساس آنها پیشنهادات لازم ارائه می گردد.


فهرست مطالب به صورت زیر می باشد:
چکیده
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه
1-1- بیان مسئله
1-2- ضرورت انجام تحقیق
1-5- اهداف تحقیق
1-3- پرسشهای تحقیق
1-4- فرضیه های تحقیق
1-6- حدود تحقیق
1-7- روش انجام تحقیق
1-8- منابع آماری مورد استفاده
1-9- ساختار پایان نامه
فصل دوم: مروری بر مطالعات پیشین
مقدمه
2-1- مطالعات انجام شده در داخل
2-2- مطالعات انجام شده در خارج
2-3- جمع بندی مطالعات پیشین
فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو
مقدمه
3-1- صنعت و رشد صنعتی
3-2- آثار واردات کالاهای مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای بر رشد صنعتی
3-3- نرخ ارز و تاثیر آن بر رشد صنعتی
3-4- صادرات کالاهای صنعتی
3-6- ساختار مدل و متغیرها
3-6-1-مفهوم سری زمانی و الگوهای سری زمانی
3-6-2- بررسی ساکن پذیری متغیرها
3-6-3- مرتبه جمعی بودن
3-6-4- آزمون ریشه واحد برای بررسی ساکن پذیری متغیرها
3-6-5- آزمون دیکی فولر
3-6-6- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته
3-6-7- همجمعی
3-6-8- مفهوم همجمعی
3-6-9- آزمون همجمعی: روش خود توضیح با وقفه توزیعی (ARDL)
3-6-10- تحلیل علّیت
3-7- روند تغییر آمارمتغیرها
فصل چهارم: برآورد مدل و ارائه نتایج تجربی
مقدمه
4-1- معرفی مدل
4-2- بررسی ساکن پذیری متغیرها
4-3- آزمون ساکن پذیری با وجود شکست ساختاری
4-4- نتایج نهایی آزمون ساکن پذیری
4-5- تعیین وقفه بهینه
4-6- برآورد پویایی مدل
4-7- آزمون فروض کلاسیک
4-8- آزمون همجمعی روش بنرجی
4-9- تفسیر نتایج بلند مدت
4-10- برآورد الگوی تصحیح خطا
4-11- بررسی ثبات ساختاری ضرایب الگو
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
5-2- خلاصه
5-3- نتیجه گیری
5-3پیشنهادات
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسیمطالب دیگر:
📗نقشه زمین شناسی شهرستان فیروزکوه📗پروژه اینیدم قلع اکسید ITO📗نقشه زمین شناسی شهرستان پاکدشت📗اختلال كمبود توجه📗آزادي اطلاعات و حريم خصوصي📗امكان سنجي فيلتراسيون آكوستيكي جهت جذب ذرات خروجي از اگزوز موتورهاي ديزل📗امنيت شبكه و رمزگذاري📗تحقیق بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران📗تحقیق مسائل و مشكلات رواني- اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيست📗نقشه زمین شناسی شهرستان دماوند📗مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان📗تحقیق برنامه ريزي شهري📗نقشه زمین شناسی شهرستان ری📗شركت سهامي بيمه ايران📗نقشه زمین شناسی شهرستان رباط کریم📗پاورپوینت خون و ایمنی بدن (مربوط به علوم دوره اول دبیرستان)📗نقشه زمین شناسی شهرستان شهریار📗نقشه زمین شناسی شهرستان شمیرانات📗نقشه زمین شناسی شهرستان تهران📗نقشه زمین شناسی شهرستان ورامین📗تحقیق كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبیات عرب با موضوع اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف في اللغه ا📗نقشه زمین شناسی شهرستان آمل📗نقشه زمین شناسی شهرستان بابل📗نقشه زمین شناسی شهرستان بهشهر📗نقشه زمین شناسی شهرستان چالوس