حذف فلز نیکل از پساب صنعتی کارخانه آلوم رول اراک توسط برگ درخت اُکالیپتوس و خاکستر چوب

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان حذف فلز نیکل از پساب صنعتی کارخانه آلوم رول اراک توسط برگ درخت اُکالیپتوس و خاکستر چوب وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
حذف فلز نیکل از پساب صنعتی کارخانه آلوم رول اراک توسط برگ درخت اُکالیپتوس و خاکستر چوب|31012338|iq

دانلود فایل کامل
در قالب فایل word و متشکل از 9 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::

چکیده

پساب های صنایع مختلف از جمله آبکاری فلزات، صنایع باطری سازی، استخراج معدن، شـامل فلـزات سـنگینی مـی باشد که برای انسان و محیط زیست نگران کننده است و شامل کادمیوم، مس، روی، نیکل، کـروم، سـیانید، سـرب و فلزات دیگر می باشد. برای حذف فلزات سنگین روش های مختلف فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی از جمله: تـه نشـینی، انعقاد، شناورسازی، ترسیب شیمیایی، فیلتراسیون، فرایندهای غشایی (اسمز معکـوس و نانوفیلتراسـیون)، تبـادل یـون، روش های بیولوژیکی، جذب با کربن فعال شده و … قابل کاربرد هستند، که بطـور کلـی گـران یـا بـی اثـر هسـتند. بنابراین، در بسیاری از تحقیقات محققان به پیدا کردن روش های مقـرون بـه صـرفه ای بـرای حـذف آلاینـده هـای فاضلاب پرداخته اند. همچنین در سال های اخیر توجه قابل ملاحظه ای به مطالعه حذف یون های فلـزات سـنگین از محلول توسط جذب با استفاده از مواد دور ریز و کم هزینه اختصاص یافته است. در این تحقیق حذف نیکل با اسـتفاده از فرایند جذب توسط پودر برگ درخت اُکالیپتوس و خاکستر چوب صنوبر مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعـه از نـوع کاربردی است. اثر پارامترهای مختلف بر حذف فلز مانند pH ، مقدار جاذب، زمان تماس و سرعت همـزدن بـه روش ناپیوسته بررسی شد. این پژوهش در مقیاس آزمایشگاهی ابتدا در محلول هـای آبـی و پـس از بدسـت آمـدن شـرایط بهینه جذب، در نمونه فاضلاب واقعی انجام گرفت. همچنین غلظت نیکل فاضلاب قبل و بعد از فرایند جـذب، انـدازه گیری شد. در تمام آزمایش ها پس از گذشت زمان مناسب و صاف کردن محلول، غلظت نیکل باقیمانده با اسـتفاده از دستگاه جذب اتمی و در طول موج ۳۸۲ نانومتر اندازه گیری شد . نتایج نشـان داد کـه بـا افـزایش پارامترهـای مقـدار جاذب و pH میزان حذف فلز افزایش می یابد. حذف فلز نیکل تا ۶۰ دقیقه اول رو بـه افـزایش و پـس از آن مقـدار جذب ثابت و به تعادل رسیده و حذف مطلوبی با مقدار جاذب ۴۰ میلی گرم بر ۱۰۰ میلـی لیتـر محلـول و pH برابـر ۹/۵ مشاهده می شود. با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه بهترین جذب در دوز ۴۰ میلی گـرم اسـتفاده تـوام برگ درخت اُکالیپتوس و خاکستر چوب صنوبر می باشد و برابر ۹۹/۷۶ درصد است. بنابراین جاذب مذکور می تواند به عنوان جاذبی ارزان قیمت و موثر برای حذف فلز نیکل از محلول های آبی به کار رود.

کلمات کلیدی: جذب،پساب، نیکل، خاکستر چوب صنوبر، برگ درخت اُکالیپتوس.

.۱ مقدمه و هدف

فلزات سنگین به عناصری اطلاق می شود که جرم اتمی آنها از جرم اتمی آهن ۵۵/۸) گرم بر مول) زیاد تر باشد و یا دانسیته ای بیشتر از ۶ گرم بر سانتی مترمکعب داشته باشند. فلزات سنگین عناصری با پایداری بالا، غیر قابل تجزیه در بدن و دارای توانایی تجمع زیستی در زنجیره غذایی بوده و قابلیت انتقال به انسان را دارا هستند.


مطالب دیگر:
📂تحقیق اهمیت و تاریخچه ورزش معلولین📂تحقیق تاثير نماز در بهداشت رواني📂تحقیق تغذیه دوران بارداری📂تحقیق مقایسه معیارهای ازدواج در بین جوانان شهری و روستایی📂تحقیق آشنایی با چاپگرها و ویژگی های آن ها📂تحقیق نمونه هايي از بازي هاي آموزشي بر اساس نظريه گانيه📂تحقیق تاريخچه تدوين قانون مدني📂تحقیق قرص های روانگردان📂جزوه آموزشی تکنیک VIKOR، راه کار توافقی و بهینه سازی چندمعیاره📂پکیج فرم های موردنیاز طراحی و استقرار سیستم مدیریت و کنترل پروژه📂جزوه آموزشی روش های اجرای پروژه ها📂جزوه مباحث جاری در حسابداری📂تحقیق مکانیک سیالات📂تحقیق معادن موجود در استان زنجان📂تحقیق طرح های کاهش آلودگی هوا📂تحقیق ویژگی های ماده📂تحقیق پمپ📂تحقیق پلاسما📂تحقیق تکنوپولی پستمن📂تحقیق گنبد سلطانیه📂تحقیق مدل سينماتيك و تحليل در مكانيزم تيغه دستگاه برش كاغذ📂جزوه آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه📂تحقیق ارزیابی عملکرد📂پاورپوینت روش تحقيق پيشرفته📂پاورپوینت تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)