بررسی پیوند کووالانسی و چندگانه، خواص و شکل هندسی مواد مولکولی و ساختمان های لوییس

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی پیوند کووالانسی و چندگانه، خواص و شکل هندسی مواد مولکولی و ساختمان های لوییس وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
بررسی پیوند کووالانسی و چندگانه، خواص و شکل هندسی مواد مولکولی و ساختمان های لوییس|30020439|iq

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 27

فهرست مطالب

پيوند كووالانسيتشكيل و خواص مواد مولكوليهمپوشاني اوربيتالپيوندهاي ساده دوگانه و سه گانهخواص مواد مولكوليساختمان‌هاي لوييس قاعده هشت‌تاييساختمان‌هاي لويس براي اتمهانوشتن ساختمان‌هاي لوييس براي مولكولهاساختمانهاي لويي شامل پيوندهاي چندگانهاستثناء در مورد قاعده هشت‌تاييشكل هندسي مولكوليدافعة جفت الكترونشكل هندسي چهاروجهيساير مولكولهاقطبيت مولكولهامولكولهاي دو اتميساير مولكولهاي سادهاسيدهاي اكسيژن دارپيوند كووالانسيپيوند يوني حاصل از تركيب يك فلز و نا فلز مي‌باشد. مواد زيادي وجود دارند كه داراي پيوندهاي يوني نيستند. پيوند يوني در عناصري كه تمام اتم‌هاي آنها يكسانند، نمي‌تواند تشكيل شود براي مثال يك اتم هيدروژن نمي‌تواند الكترون را به اتم‌ هيدروژن ديگر كه الكترود نگاتيوي كاملاَ يكسان دارد منتقل كند. علاوه بر آن، خواص بسياري از تركيبات نشان مي‌دهد كه اين تركيبات از يون تشكيل نشده‌اند. اين واقعيت كه آب در دماي اتاق مايع است، نشان مي‌دهد كه اين تركيب يوني نيست. اين مسأله با خاصيت ديگري از آب تأييد مي‌شود. آب، برخلاف همة تركيبات يوني در حالت مايع و خالص رساناي الكتريسيته نيست.نوع پيوندي كه در هيدروژن، آب،( و بسياري از مواد ديگر) وجود دارد پيوند كووالانسي يا پيوند جفت- الكترون ناميده مي‌شود. اين پيوند از اشتراك يك جفت الكترون ميان دو اتم بوجود مي‌آيد. اين الكترونها در بيروني‌ترين سطح اصلي انرژي قرار دارند و الكترونهاي والانس ناميده مي‌شود. بطور كلي تشكيل يك پيوند كووالانسي را مي‌توانيم به صورت زير نشان دهيم.

M.N نمايشگر دو اتم هستند. نقطه‌ها نماينده الكترونهاي والانس هستند. دو نقطه ميان دو اتم در محصولها نماينده الكترونهاي به اشتراك گذاشته شده هستند. همچنين، نشان دهنده پيوند كووالانسي هستند كه اتم‌ها را به يكديگر متصل نگاه مي‌دارد. معمولاَ پيوند كووالانسي را بجاي يك جفت با يك با خط مستقيم نشان مي‌دهند. بنابراين مي‌توانيم بنويسيم:

خط تيره ميان دو اتم نشان دهنده يك جفت الكترون اشتراكي است.چون تشكيل يك پيوند كووالانسي شامل به اشتراك گذاشتن الكترونهاست، بنابراين، اين پيوند وقتي تشكيل مي‌شود كه دو اتم داراي الكترونگاتيوهاي يكسان باشند. عملاَ وقتي دو اتم، غير فلز باشند، اين پيوند بوجود مي‌آيد. همة عناصر غير فلزي با خود و با ساير نافلزها( غير فلزها) پيوند كووالانسي تشكيل مي‌دهند. از اينرو پيوند كووالانسي را در عناصر زير مي‌يابيم:- در گروه 7 جدول تناوبي( همچنين هيدروژن)- در گروه 6- نيتروژن و فسفر در گرو 5- كربن و سيلسيم در گروه 4- بعلاوه تركيبات حاصل از اين عناصر با يكديگر، پيوند كووالانسي دارند.همة مولكولها، خواه بصورت عنصر ياتركيب، با پيوند كووالانسي به يكديگر متصلند.

مطالب دیگر:
📌پاورپوینت كايزن (بهبود مستمر)📌پاورپوینت Iso 2002 در يك نگاه📌پاورپوینت کنفرانس FMEA📌پاورپوینت اجرای راهبرد بهره وری📌پاورپوینت EFQM📌پاورپوینت مدیریت📌پاورپوینت پنج s📌پاورپوینت مدیریت دانش📌پاورپوینت مديريت استراتژيک📌پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی📌پاورپوینت مفاهیم جدید در سازمانها📌پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان📌پاورپوینت نظارت بر عملكرد مديران به همراه فایل Word📌پاورپوینت مقدمات مدیريت آموزشی📌پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش به همراه فایل word📌پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک📌پاورپوینت مديريت مالي 1📌پاورپوینت کتاب مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند📌پاورپوینت مدیریت دانش در سازمان📌پاورپوینت مديريت جامع كيفيت TQM📌پاورپوینت مديريت توليد انگيزه - مدیریت کار و زمان - مدیریت خلاقیت به همراه فایل word📌پاورپوینت کتاب فراگرد تنظيم تا کنترل بودجه تالیف اسفنديار فرج وند دانشگاه پیام نور📌پاورپوینت کتاب مديريت پوياي سازمان تالیف دكتر ناصرفقهي فرهمند دانشگاه پیام نور📌پاورپوینت خلاصه کتاب مديريت مالي 1 تالیف مهدی تقوی انتشارات دانشگاه پیام نور📌پاورپوینت خلاصه کتاب مديريت مالي 2 تالیف دكتر مهدي تقوي انتشارات دانشگاه پیام نور