آشنایی با پست و شبكه هاي فشار قوي و متوسط

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان آشنایی با پست و شبكه هاي فشار قوي و متوسط وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
آشنایی با پست و شبكه هاي فشار قوي و متوسط|30016700|iqفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 61

فهرست

عنوان صفحهفصل اولمقدمه 8توضيح 9فصل دومعنوان دستورالعمل 13شرح عمليات 14هدف 15خاموشي ها 16فيوز سوزي هاي ترانسفورماتور توزيع 17فصل سومپست چيست 25معايب پستها با عايق گازي 26ترانس زمين 27سويچگر 28جبران كنندههاي توان راكتيو 29باطري خانه 30بهينه سازي ابعاد وزن دكلها 31معيار انتخاب فازي 32فواصل فازي 34شبكه هاي توزيع 39پستهاي توزيع 40لوازم اندازه گيري و كنترل 41انواع تلفات 42خارج كردن كنتورها از مدار 52منابع 61

فصل اول

مقدمهشرح مختصري درباره ي نيروگاهها و پست هانيروگاههانيروگاههاي مدرن بر حسب نوع انرژي مورد مصرف عبارتند از نيروگاههاي حرارتي، آبي، هسته اي و نيروگاههايي كه از انرژي باد و يا حرارت دروني زمين استفاده مي كنند. در اين ميان نيروگاه حرارتي(TPS )و آبي(HEPS) از معمولي ترين انواع در صنعت توليد برق مي باشند. نيروگاه حرارتي به كليه نيروگاههاي اطلاق مي شودكه در واحدهاي آن يا احتراق سوخت هاي جامد، مايع و يا گاز در بلويلر و يا در خود محرك اوليه( مانند ديزلها و توربينهاي گازي) توليد انرژي حرارتي و سپس الكتريكي صورت مي پذيرد.انواع نيروگاههاي حرارتي بر حسب نوع سوخت عبارتند از زغال سوز( اعم از زغال به صورت لاشه اي يا پودر شده)گازوئيل سوز( ديزل) نفت سوز، گاز سوز و توربين گازي( كه در آن احتراق گاز مستقيماً در خود توربين صورت مي گيرد).نكته :فيوز ترانس يا فيوز لينگ تشكيل شده از يك پايه و يك قيچي مي باشد كه براي ترانس هاي برق قدرت مورد استفاده قرار مي گيرد.امور برق شهرستان شامل پيوست مي باشد.توضيح مختصر:1) اداره خدمات مشتركين : واگذاري انشعابات – خدمات پس از فروش شامل قطع و وصل مجدد تعويض كنتور تعويض تخته تعويض سيم كشي و خدمات كلي پس از فروش انشعاب.2) اداره عمليات : شامل حفظ و نگهداري شبكه و خدمات پس از كارهاي عمليات.3) اداره مهندسي : احداث شبكه طراحي و نظارت توسعه شبكه و غيره .4) اداره حسابداري : مربوط به قسمت درآمدي و پرداخت حقوق پرسنل.نكته :كليه قبوض به شماره حساب خزانه با همان بانك مركزي ارجاع مي شود. قرائت كنتور براي دريافت هزينه يا همان هزينه ي مصرف كه بر اساس كيلو وات ساعت تعريف شده است براي شركت.5) امور اداري : كنترل پرسنل خريد مورد نيازه ادارهتوضيح :اتاق كامپيوتر كه كار آن صدور تسويه حساب هاي برق و صدور قبوض و ديگر خدمات.اتاق قطع و وصل كه كار آن قطع و وصل كردن به علت بدهي مي باشد.نكته :قسمت خدمات مشتركين : كار اين قسمت در اداره برق واگذاري انشعابات برق چه تك فاز و چه سه فاز و خدمات پس از فروش مي باشد كه خدمات پس از فروش اين واحد شامل قطع و وصل مجدد در صورتيكه برق مشترك به نوعي قطع شده باشد.تعويض كنتور و در صورتيكه كنتور خراب باشد و عدد را درست قرائت نكنند و يا اينكه كنتور تك فاز A15 باشد و مشترك خود بخواهد آن را به تك فاز A32 تبديل كند البته امور مشتركين بايد محل را ديده كه مي توان اين كار را انجام داد چون بايد وضعيت برق منطقه مورد بررسي قرار گيرد. تعويض تخته كنتور كه بايد حتماً امور مشتركين اين كار را انجام دهد و در غير اين صورت پيگرد قانوني دارد. تعويض سيم كشي ديگر خدمات پس از فروش.بعد از اين قسمت به سراغ قسمت عمليات مي رويم تا با اين بخش نيز آشنا شويم. قسمت عمليات شامل حفظ و نگهداري شبكه مي باشد كه حفظ و نگهداري شبكه شامل اينكه در صورت پارگي سيمي يا شكسته شدن مقر يا شكسته شدن پايه ها و يا خرابي ترانس هاي موجود در سطح شهر كه گاهي به دليل بار زيادي كه بر ترانس اعمال مي شود باعث سوختگي فيوزهاي ترانس مي شود كه به نام فيوزهاي معروف مي باشند و وظيفه تعويض و تعمير اين مسائل به عهده قسمت عمليات مي باشد.قسمت بعدي كه مي خواهيم در مورد آن توضيح دهيم قسمت مهندسي مي باشد كه كار اين بخش احداث و طراحي شبكه مي باشد كه مي بايست برق به آنها داده شود را ديده و نقاط مورد نظر براي نصب پايه ها و ديگر موارد نظر گرفته تا بعد از نصب و توزيع برق مشكلي پيشش نيايد كه موارد قيد شده كه موارد قيد شده مربوط به قسم مهندسي مي باشد.در اداره برق قسمتي به نام حسابداري وجود دارد كه كار آن پرداخت حقوق كاركنان و درآمدي هاي آن اداره و ديگر موارد مي باشد. توضيح اينكه كليه قبوض برقي كه واريز مي شوند به حساب خزانه با همان بانك ملي مركزي ارجاع داده مي شود.توضيح : حساب هزينه برق مصرفي به صورت كيلو وات ساعت محاسبه مي شود كه كنتور A 15 تك فاز هر 375 دور يك كيلو وات ساعت محاسبه مي شود.و اما امور اداري : كار اين قسمت كنترل پرسنل در ورود و خروج و خريد مورد نياز اداره كه حالا شامل سيم برق، ترانس هاي فشار قوي، ترانس هاي كاهنده و افزاينده و ديگر وسايل مورد نياز اداره مي باشد.توضيح اينكه مبلغ برق شهرستان ايذه از طريق ايستگاه مارون تغذيه مي شود .يعني از تاريخ 10/3/85 به بعد سد مسجدسليمان تأمين برق مي شود.

مطالب دیگر:
مبحث ورزش و نیرو 1مبحث ورزش و نیرو 2مبحث اندازه سلولمبحث اندامک هامبحث انواع ترکیبات آلیمبحث انواع واکنش زیستیمبحث انواع واکنش های زیستیمبحث پروکاریوتمبحث حرکت شتابدار ثابتمبحث حرکت یکنواختمبحث دیواره سلولیمبحث رایانه و جغرافیامبحث ساختار تار عنکبوتمبحث عدد صحیح – ضرب و تقسیممبحث مفهوم فرهنگمبحث میکروسکوپمجموعه ها جلسه اولمجموعه ها درس اولمجموعه ها مجموعه های برابر و نمایش مجموعه هامجموعه ها معرفی مجموعهمجموعه هامحاسبه حاصل ضرب جلسه دهممحاسبه نیروی اصطکاک و کشسانی فنرمحاسبه نیروی تکیه گاه و نخمحاسبه های تقریبی