بررسی تجهیزات و دستورالعمل كار روي خطوط برقدار و تعميرات شبكه‌هاي برقدار Kv 20

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی تجهیزات و دستورالعمل كار روي خطوط برقدار و تعميرات شبكه‌هاي برقدار Kv 20 وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
بررسی تجهیزات و دستورالعمل كار روي خطوط برقدار و تعميرات شبكه‌هاي برقدار Kv 20|30015542|iq

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 157فهرست مطالبعنوانصفحهفصل اول: شناخت لوازمسيم‌گير1زين تير5زين اهرمي6پنجه فولادي7گيره سيم خط گرم8سيم بر و ابزار پرس9سكوي عايق10جمپر موقت11بازوي موقت12جك كششي13تجهيزات ايمني دست14تجهيزات ايمني بازو15ابزار خط گرم16تيغة گردان16تيغة ثابت17شاخة گردان17دوشاخة ثابت18اشپيل كش متحرك18اشپيل‌كش گردان19اشپيل‌كش فشاري19اشپيل كش ثابت20پين نگهدار20تنظيم كننده توپي حفره21داسي21چنگال مقره قابل تنظيم22چكش22قلاب طناب23فيوزكش 23چاقو پوست كن24آدابتور عمومي24پيچ‌گوشتي25اره چوب ‌بر25آچار جغجغه25اره آهن‌بر26برس پاك‌كننده26قطع‌كننده حلزوني27آينه براي ديد بهتر27خط‌كش تاشو28برس تميز كننده هادي28آچار با سري قابل انعطاف28گيره پتوي عايق29چوب رابط كششي29چوب رابط حلزوني31چوب رابط غلطكي31آچارعايقي قابل تنظيم32ست بكس شش گوش33آچار بكس زاويه دار33چوب‌هاي قطع‌كننده34روغن دان عايق34گيره ابزار روي كنسول35چوب عمومي35تخليه شارژ الكتريكي به زمين36كاورينگ37كاور سيم 37كاور مقره سوزني38كاور كنسول39كاور تير40پتوي عايق40كاور مقره انتهايي41عايق پلاستيكي لوله‌اي42سكوي فرعي ترانسفورماتور44چرخ طناب45چرخ طناب سرويس46قلاب چرخ طناب سرويس46گيره همه‌كاره47مدل يكپارچه47مدل تاشو48مدل تلسكوپي49آويزي عايق49چوب نگهدارنده سيم50آچار كلمپ خط گرم52آشكار كننده درجه حرارت53لوازم شاخه‌زني54شاخه زن دستي55فصل دوم : دستورالعمل كار روي خطوط برقدار(دستورالعمل 2ـ1)باز و بسته كردن سيم اصلي57توصيه‌هاي مهم جهت اصلي كردن در خط گرم57برداشتن سيم اصلي58اتصال سيم اصلي63اتصال سيم اصلي گرم دولا به يك مقره64اتصال دو سيم اصلي به دور مقره موجود روي دو كنسول66اتصال سيم اصلي بين مقره در حالت زاويه67نحوه انجام كار اشپيل‌كش‌ها68دستورالعمل (2ـ2)تعويض مقره و كنسول شبكه71لوازم موردنياز جهت تعويض مقره فاز A72مراحل تعويض مقره فاز A72ابزار اضافي براي تعويض مقره فاز B75مراحل تعويض مقره فاز B76ابزار اضافي براي تعويض مقره فاز C76مراحل تعويض مقره فاز C76دستورالعمل (2ـ3)تعويض مقره و كنسول روي شبكهkv 20 عبوري 81لوازم موردنياز جهت تعويض مقره فاز C81مراحل تعويض مقره فاز C82ابزار اضافي موردنياز جهت تعويض مقره فاز A84مراحل تعويض مقره فاز A85لوازم اضافي موردنياز جهت تعويض مقره فاز B85مراحل تعويض مقره فاز B86دستور العمل(2ـ4)تعويض مقره فاز وسط با استفاده از پوشش عايقي90لوازم موردنياز جهت تعويض مقره فاز B90مراحل تعويض مقره فاز B91

دستورالعمل (2 5)تعويض مقره فاز در پايه‌هاي انتهايي Kv 20 94لوازم مورد نياز جهت تعويض مقرة فاز B94نصب لوازم95باز كردن اتصال سيم از مقره 96برداشتن مقره97نصب مقره جديد97اتصال سيم به مقره97دستورالعمل (2ـ6)تعويض مقره‌هاي بشقابي روي پايه‌هاي چوبي (نوع H)100لوازم موردنياز جهت تعويض مقره فاز C در پايه‌هاي نوع H100لوازم اضافي موردنياز جهت تعويض مقره فاز A104مراحل تعويض مقره فاز A104لوازم اضافي موردنياز جهت تعويض مقره فاز B104مراحل تعويض مقره فاز B104

شناخت لوازم خط گرم در خطوط KV20مقدمه:تجهيزاتي كه در اين جزوه آمده، شامل دهها وسيله و ابزار خط‌گرم مي‌باشد و انسان را قادر مي‌سازد تعميرات شبكه در خطوط برقدار را براحتي انجام دهد. عايق بكاربرده در تجهيزات خط‌گرم از جنس اپوكسي گلاس مي‌باشد، تا در خطوط انتقال و توزيع بتوانند براحتي جايگزين خاصيت عايقي و نيروي مكانيكي مقره شوند. همچنين بعضي از اين تجهيزات از تنوع بسيار بالايي برخوردار هستند بطوريكه مي‌توانند براحتي با ديگر اجزاء تعويض شوند و كارايي اكيپ تعميرات را به حداكثر برسانند.توجه: اين تجهيزات بايد توسط پرسنل صلاحيت‌دار و با تجربه، با رعايت كامل نكات ايمني بكاربرده شوند. استفاده از اين تجهيزات، بدون آموزش مستمر، كافي و تجربه كار مقدور نمي‌باشد در اين جزوه ابزار بكاربرده شده تا سطح ولتاژ kv20 معرفي مي‌شوند اين ابزار بگونه‌اي طراحي گرديده‌اند، تا اكيپ تعميرات بتوانند 95 درصد معايب خط را، در‌حالت برقدار برطرف نمايند.

1 ـ 1 ـ سيم گيرسيم‌گيرها عموماً براي گرفتن و دور‌نگه داشتن سيمها و انتقال آنها به موقعيت تازه روي پايه‌هاي عبور با مقره‌هاي سوزني يا آويزهاي استفاده مي‌شوند سيم‌گيرها در اندازه‌هاي مختلف ساخته مي‌شوند. وظيفه آنها تحمل نيروي مكانيكي وزن سيم و خاصيت عايقي مقره در خطوط برقدار مي‌باشد. براي سهولت در حمل‌ونقل، بعضي از آنها بصورت دو پارچه ساخته مي‌شوند، كه بوسيله يك بست بهم متصل ميشوند، اتصال اين دو قسمت بيش از چند ثانيه طول نمي‌كشد هرچه ولتاژ خط بالاتر باشد طول و قطر سيم‌گير افزايش مي‌يابد.براي باز و بسته كردن فك سيم‌گير ابتدا بايد پيچ‌فك، به‌اندازه قطر سيم باز شود و در حاليكه سيم در فك جاي گرفته است چرخانده شود. اين فك‌ها از آلياژ آلومينيوم حرارت ديده و ساخته شده‌اند تا در‌حالي كه از قدرت كافي برخوردارند اصل سبكي وزم هم كه براي اين خط‌گرم حائز اهميت است رعايت شود. سيم‌گيرها عموماً بصورت دوتايي مورد‌استفاده قرار مي‌گيرند، و به‌وسيله زين‌تير، زين اهرمي و يا وسايل ديگر روي تير نصب مي‌شوند.توجه: اين ابزار هرگز به‌عنوان چوبهاي رابط كششي مورد‌استفاده قرارنمي‌گيرند سيم‌گير بقطر اينچ روي زين تير و در زير تسمه حائل بسته مي‌شود، و از آن به‌عنوان سيم‌گير تنظيم براي كنترل حركت سيم، جهت دور يا نزديك كردن آن به پايه استفاده مي‌شود. سيم‌گير بزرگتر روي زين اهرمي يا زين تير قرارمي‌گيرد و موقعيت آن روي تير مشخص مي‌شود، تا نيروي مكانيكي وزن سيم و خاصيت عايقي مقره را تحمل نمايد. توسط چرخ طنابي كه به انتهاي چشمي زين اهرمي يا زين تيز وصل مي‌شود مانور مي‌كنند. وقتي فك‌هاي دو سيم‌گير روي سيم قرار‌گرفت مي‌توان آنها را در هر جهتي چرخاند سيم را بگيرند يا آزاد كنند. فك سيم‌گير حمل‌كننده نيروي مكانيكي معمولاً بگونه‌اي دور سيم قرارمي‌گيرند كه دهانه آن به‌طرف فردي كه بالاي تير كار مي‌كند، باشد، تا‌وي با يك‌نظر تشخيص دهد، كه آيا فك محكم دور سيم قرارگرفته است يا نه.فك سيم‌گير تنظيم روي سيم به‌طرف پايين قرارمي‌گيرد و هرگز نبايد آن را زيادتر از حد متعارف محكم كرد. ماداميكه فك سيم‌گيرها سيم را دربر‌گرفته است سيم از داخل آنها خارج نخواهد شود. فقط با چرخاندن بدنه سيم‌گير فك‌ها باز خواهد شد.سيم‌گير با زين تير كه كلمپ مناسب همان سيم‌گير را داراست بكاربرده مي‌شوند با شل كردن مهره پروانه‌اي، كلمب باز شده و سيم‌گير داخل آن قرارمي‌گيرد و پس‌از بستن كلمپ به‌ميزان دلخواه محكم مي‌شود. براي حركت سيم‌گير كافي است مهره را كمي شل كرده، بطوري كه سيم‌گير بتواند در هر‌جهت حركت نمايد و به‌محل دلخواه برسد با محكم كردن مهره، سيم‌گير در كلمپ زين تير محكم مي‌شود. سطح داخل كلمپ كاملاً صاف و لبه‌هاي آن دايره‌اي شكل و فاقد زاويه است، بطوري‌كه هيچ آسيبي به بدنه سيم‌گير وارد نمي‌كند. براي بحركت درآوردن سيم‌گير حمل كننده نيروي مكانيكي، قلاب يك‌سر چرخ طناب همواره داخل چشمي زين اهرمي و سرديگر آن داخل يكي از چشمي‌هاي پنجه فولادي يا چشمي ديگر كه به‌همين منظور روي تير قراردارد، نصب مي‌شود، اين‌كار به‌وسيله نفراتي كه پايين‌ تير ايستاده‌اند، با كشيدن و يا شل كرده طناب چرخ انجام شود.توجه : در مواقعي كه مقطع سيم بسيار بالاست از زين اهرمي كه دو سيم‌گير بر روي آن نصب مي‌شود بروي سيم‌گيرها1 ـ چشمي گردان سيم‌گير Wire tong band2 ـ حلقه‌گردان سيم‌گير Wire tong swiver3 ـ كلمپ سيم‌گير Wire tong blockd clampاز اين كلمپه برا اتصال وسايل ديگر مثل چرخ طناب جهت كنترل وزن سيم، مهار سيم، محدوديت فضا و ... روي سيم‌گير استفاده مي‌كنند.مطالب دیگر:
📃پاورپوینت مرور ساختار یافته و متاآنالیز systematic review📃هستی شناسی و آنتولوژی📃راهنمای ریسرچ گیت📃دفترچه رهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون ماتریس های پیش رونده پیشرفته ریون📃فایل word راهنمای ریون كودكان📃پروژه هوش مصنوعی📃تحقیق مبتنی بر قوانین باور و کاربرد آن در دولت الکترونیک📃خلاصه فصل چهارم سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف دکتر دستگیر و دکتر سعیدی با عنوان ابزارهای سیستم📃تحقیق درباره مدیریت کایزن📃مقاله استراتژی های مدیریت منابع انسانی در عمل📃مقاله خشونت خانگی علیه زنان به صورت word📃مقاله درباره وضعیت خشونت در خانواده در ایران📃طرح لایه باز برچسب گلاب طراحی شده با نرم افزار فتوشاپ psd📃دانلود تحقیق استقلال و اهمیت قضایی در نظام حقوقی اسلام📃دانلود تحقیق اصل عدم مداخله، حقوق بشر📃دانلود تحقیق بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران📃دانلود تحقیق بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی📃دانلود تحقیق تغییر اوضاع و احوال و تاثیر در اجرای تعهد📃آموزش کلیک کردن تبلیغات بدون از دست دادن حجم اینترنت در سایت های کلیکی تست شده بیش از 7 ماه📃دانلود تحقیق دادگاه جنایی بین المللی📃دانلود تحقیق دعاوی قولنامه ای📃دانلود تحقیق رویكردهای قومی و امنیت جمهوری اسلامی📃دانلود تحقیق سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران📃دانلود تحقیق عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده، اصلاح تدریجی نظام عدالت كیفری یا تغییر الگو📃دانلود تحقیق مسئولیت مدنی