بررسی کاربرد فناوري سوپرفريم در اجراي ساختمان هاي بلند

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی کاربرد فناوري سوپرفريم در اجراي ساختمان هاي بلند وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
بررسی کاربرد فناوري سوپرفريم در اجراي ساختمان هاي بلند|30014422|iq

فناوري بتن پر مقاوم يا HiRCبا افزوده شدن بر ارتفاع ساختمانها و تولید آسمانخراشها و برجهای بلند ساختمانی، در ابتدا استفاده از فولاد رایج گردید. اگرچه هم اکنون نیز سازه های فولادی برای ساختمانهای بلند مورد مصرف زیاد دارد، لیکن به دلیل روشن شدن مزیت های ساختمانهای بتن آرمه ، بخصوص مقاومت بیشتر در مقابل حریق و عایق صوتی بودن آن، استفاده از سازه های بتن آرمه در ساختمان های بلند نظر سازندگان را بخود جلب نموده است. بر این اساس تحقیقات دامنه داری شروع شد و استفاده از آن رایج گردیده است . با توجه به اینکه قطعات بتن آرمه در اسکلت ابعاد بزرگی داشته و فضای زیادی را اشغال می نمايند، محققین در صدد تولید بتن های با مقاومت بالا برآمدند. و با توجه به تولید مواد مضاف مناسب برای تولید بتن های متنوع، استفاده از بتن پر مقاوم با مقاومت حداکثر 80Mpa در ساختمان ها مورد تصويب قرار گرفت .از نظر آیین نامه های ویژه ساختمانهای بلند در کشور ژاپن ،استفاده از بتن با مقاومت 60Mpa در ساختمانهای مسکونی و تجاری مورد قبول همگان قرار گر فت.‏استفاده از بتن پر مقاوم از نظر ترکیب استفاده از شبکه های آرماتورگذاری شرایط خاصی را می طلبد به بيان دیگر نمی توان تنها از روش های رایج آرما تورگذاری در این نوع قطعات استفاده نمود، زیرا با افزودن بر مقاومت بتن در اكثر موارد بر مقاومت میلگردها نيز افزوده می شود. مجموعه این عمل موجب کاهش شکل پذیری در عضو شده و لذا استفاده از آن را به بخش های خاصی از ساختمان محدود می کند. بر این اساس انجام آزمایش های متعدد فناوری HiRC ر ا بوجود آورده است که تقریباً از 30 ‏سال پیش در ساختمانهای بلند و آسمانخراشها مورد استفاده قرار گرفته است. شکل 1 ‏محدوده استفاده از بتن پر مقاوم و میلگردهای پر مقاوم را در تکنولوژی HiRC نشان می دهد. در شكل 2 يك نوع از ميلگردگذاري در چنين سيستم هايي ارائه شده است .

فناوري اسكلت بلند پيش ساخته بتني يا R Pc

فناوری پیش ساخته یکی از مهمترین قدمهایی بود که از اوایل قرن بیستم برای صنعتی کردن ساختمان سازی و تولید انبوه آن برداشته شد. استفاده از صنعت پیش ساخته بخصوص در کشورهای بلوک شرق (سابق) بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفت. روش ساخت با فناوری پیش ساخته دارای محاسن زیر مي باشد :• تولید صنعتی و تولید انبوه• سرعت اجرای زیاد• کنترل کیفیت و تولید قطعات مرغوب و پر مقاومدر طول استفاده از این فناوری به نکات ضعف این روش برخورد نمودند. كه عمده ترین نکات ضعف این روش عبارتند از:• ‏ ضعف اتصالات در برابر نیروهای حاصل از زلزله• عدم انعطاف پذيري از نظر معماری• ‏وزن زیاد قطعاتبا توجه به مزیت های زیاد این فناوری، در کشور ژاپن که شدیداً زلزله خیز است، تحقیقات دامنه داری توسط شرکت های ساختمانی انجام پذیرفت. تحقیقات بطور عمده برای رفع نکات ضعف در سیستم های پیش ساخته بود. بر این اساس با طراحی اتصالات متعدد و انجام آزمایش های بزرگ مقیاس توانستند اتصالا تی را بوجود آورند که در زلزله آسیب به ساختمان وارد نشود. همچنین با تمرکز بر اجزای باربر ، عدم انعطاف در معماری را بطور کل حل نمودند، بطوریکه با روش اجزای پیش ساخته بتنی هر گونه معماری را می توان بمرحله اجرا گذاشت. البته سنگينی قطعات پیش ساخته در مقابل سرعت ساخت آنها با تولید جرثقیل های برجی و یا متحرک قوی چندان مورد توجه قرار نگرفته است و لازم است برای نصب قطعات پیش ساخته بخصوص برای ساختمانهای بلند از ماشین آلات مناسب آنها استفاده نمود.فناوری استفاده از كابلهاي پس تنيدهمطالب دیگر:
🔍پاورپوینت آبیاری زمین زراعی🔍پاورپوینت آثار آنتونی گائودی🔍پاورپوینت آثار فردی حجاب🔍پاورپوینت آداب و رسوم محلی استان همدان🔍پاورپوینت آداب و رسوم نوروز در شهرهای ایران🔍پاورپوینت آزادی انسان و هدایت و ضلالت الهی🔍پاورپوینت آزمايشگاه سيستم عامل🔍پاورپوینت آزمون تصویر آدمک گودیناف🔍پاورپوینت آزمون عزت نفس کوپر اسمیت🔍موزه..گالری ژاپنی ..... مدل 3 بعدی اسکچاپی🔍Musée-des-Confluences-GE ....... مدل 3 بعدی اسکچاپی🔍طرح اسکچاپ موزه .....1001🔍طرح اسکچاپ موزه .....1002🔍طرح اسکچاپ موزه .....1003🔍طرح اسکچاپ موزه .....1004🔍پاورپوینت مسجد نصیرالملک🔍پاورپوینت کعبه🔍پاورپوینت عمارت مسعودیه🔍پاورپوینت خانه آل یاسین🔍پاورپوینت خانه امیر بهادر🔍پاورپوینت تحليل عمارت عين الدوله🔍پاورپوینت تفکر سیستماتیک🔍پاورپوینت حکمت های پنهان در معماری و شهر سازی🔍پاورپوینت خانه طباطبایی ها و ورد معماری بیونیک🔍پاورپوینت خانه عامری ها