بررسی تاثير کم کاري بر امنيت اجتماعي

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی تاثير کم کاري بر امنيت اجتماعي وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
بررسی تاثير کم کاري بر امنيت اجتماعي|30013706|iq

يعني کم فروشي که در بين شما رايج است ترک کنيد، در پيمانه و وزن کم ندهيد چون اگر شما به کم فروشي عادت کنيد امنيت اجتماعي واطمينان اقتصادي برهم مي خورد ، کسي اطمينان ندارد که بتواند از شما چيزي تهيه کند آنها در بيشتر کارها يا با وزن ويا با پيمانه خريد وفروش مي کردند واينکه مي گويند در ترازو وکيل کم ندهيد اختصاص به داد وستد ندارد بلکه كنايه از مطلق تصرفات وتعهدات است مانند «يا ايها الذين آمنوا لا تاکلوا اموالکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم »2 که منظور نهي از هرگونه تصرفي است، نه خوردن تنها، ولي چون مهمترين تصرفات به صورت اکل در آمده است درآيه هم به عنوان «اکل» ياد شده است ماهم در تعبيرات ادبي وعرفي مي گوييم مال مردم را مي خورد يا مال مردم را نخوريد يعني در مال مردم هيچگونه تصرفي نکنيد خواه خوراکي باشد مثل ميوه خواه پوشاکي مثل لباس .بنابراين اينکه مي گويند کم نفروشيد يعني هرکاري که برعهده شماست از آن ندزديد خواه خريد وفروش باشد خواه غير آن وکاستن از هرکاري متناسب با همان کار است.

کسي که در جامعه زندگي مي کند نمي تواند بي تعهد باشد انسان در جامعه علاوه بر تعهد شخصي ، تعهد اجتماعي نيز دارد اگر کاسب وپيشه ور است اهل پيمانه وميزان است واگر کارگر وکارمند باشد اهل پيمانه نيست ولي اهل پيمان است (ولا تبخسوا الناس اشيا ئهم )3 اين از بزرگترين دستورات است كه از اين فراگير تر در بخشهاي اجتماعي قران کريم نيست .بخس يعني کم دادن وثمن بخس که در باره يوسف آمده است (وشروه بثمن بخس دراهم معدودة )4 يعني ثمن کم .شما درهر بخشي باشيد متعهد يد وممکن نيست انسان بي تعهد باشد ودر کار خود خيانت کند واز آن سود برد.حضرت شعيب قوم خود را از عذاب دنيا وآخرت ترساند ، فرمود گذشته از اينکه عذاب دردناک پيامد کم فروشي وعهد شکني است عذاب ناامن هم در پي اوست.

خيال نکنيد کم فروشي فقط در پيمانه است ودر پيمان نيست اصلا پيمانه مصداقي ازپيمان کل است ، بعهدي که کرديد وفادار باشيد ترازو تنها در برابرگوشت ونان نيست انسان را نيز بايد با ميزان مستقيم سنجيد.

مطالب دیگر:
📝تحقیق در مورد قيام امام حسين 📝تحقیق در مورد كاربرد علم فيزيك در ورزش 26 ص 📝تحقیق در مورد كاغذ ابر و باد 📝تحقیق در مورد كشاورزي 13 ص 📝تحقیق در مورد كودهاي مناسب براي شاليزار 📝تحقیق در مورد لباس و پوشش در سيره نبوى 📝تحقیق در مورد لولر لیزری 📝تحقیق در مورد مادران شاغل و تربيت فرزندان 📝تحقیق در مورد مارها را بهتر بشناسيم 📝تحقیق در مورد ماشينهاي كود 13 ص 📝تحقیق در مورد مالشعير 📝تحقیق در مورد مبدل های حرارتی 📝تحقیق در مورد محلول سازی 📝تحقیق در مورد مدیریت بهره وری 12ص 📝تحقیق در مورد مدیریت انبار 📝تحقیق در مورد مديريت پرورش جوجه بوقلمون 📝تحقیق در مورد مدیریت روابط انسانی و کارکنان سازمان 10 ص 📝تحقیق در مورد مدیریت منابع انسانی 8ص 📝تحقیق در مورد مدیریت مشارکتی 10 ص 📝تحقیق در مورد مراحل طراحي موتور توربين گازي هواپيما 12ص 📝تحقیق در مورد مرگ و زندگی بعد از آن 📝تحقیق در مورد مس 📝تحقیق در مورد مراحل طراحي موتور توربين گازي هواپيما 📝تحقیق در مورد مردم‌داري در رهبري امام خميني 📝تحقیق در مورد مشارکت معلمين در نظام پيشنهادهاي آموزش و پرورش